Loading
Family & Children Programs
archive

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ เรื่อง สังข์สินไซ

วันที่ : 03 มีนาคม 2561
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
แสดงโดยหมอลำหุ่นกระติ๊บข้าว คณะเด็กเทวดา จากจังหวัดมหาสารคาม
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.00-15.30 น.กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ เรื่อง สังข์สินไซ วรรณกรรมอีสานสองฝั่งโขงแสดงโดยหมอลำหุ่นกระติ๊บข้าว
คณะเด็กเทวดา จากจังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ครั้งนี้จะนำเสนอการแสดงหมอลำหุ่น ซึ่งประยุกต์นำกระติ๊บข้าววัสดุพื้นบ้านมาประดิษฐ์เป็นหุ่นเชิด
เพื่อนำมาถ่ายทอดเรื่องราวนิทานพื้นบ้านอีสาน เรื่อง สังข์สินไซ ที่น้องๆ คณะเด็กเทวดาจากบ้านหนองโนใต้ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามตั้งใจถ่ายทอดผ่านท่วงท่าของหุ่นกระติ๊บข้าว 

เกี่ยวกับคณะเด็กเทวดา : 
กลุ่มเยาวชนหมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดา ภายใต้การดูแลของ “ครูเซียง-ปรีชา การุณ” หัวหน้าคณะหมอลำหุ่นเด็กเทวดาที่ได้นำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานอย่างหมอลำมาประยุกต์กับศิลปะ โดยเอาวัสดุท้องถิ่นอย่างกระติบข้าวเหนียวมาทำให้มีชีวิตจนเกิดเป็นหุ่นกระติบหมอลำ 


กำหนดการกิจกรรม
14.00 – 14.30 น.    การแสดงหมอลำหุ่นกระติ๊บข้าว เรื่อง สังข์สินไชยวรรณกรรมอีสานสองฝั่งโขง
14.30 - 15.30 น.    กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ 

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต้องสำรองที่นั่ง 
(มีอุปกรณ์ศิลปะประดิษฐ์สำหรับเด็กจำนวน 50 ชุด)
**ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.30 น.
**สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย 

copyright : ภาพหุ่นกระติ๊บข้าว จากหมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา
สร้างสรรค์กิจกรรมโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร