Loading
 
bacc note
archive

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ : 08 มีนาคม 2561
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


โดยก่อนหน้าที่จะมารับตำแหน่งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์ เคยดำรงตำแหน่งอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมศิลปของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในปี 2560 และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาศิลปินศิลปาธร และอนุกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประเทศไต้หวัน

ด้านเกียรติยศ ได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์สาขาศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ ชั้นอัศวิน จากกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร ประเทศฝรั่งเศส (2557)

ด้านการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์ จบการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาฯ และ Master of Arts มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกาด้วยทุนฟุลไบรต์และทุนของ Asian Cultural Council

สำหรับหน้าที่งานในตำแหน่งผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะดูแลรับผิดชอบการบริหารกิจการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ ประกาศ อำนาจ หน้าที่ ข้อกำหนด นโยบาย และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร