Loading
Lectures
archive

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉันคือเธอ วสันต์ สิทธิเขตต์

วันที่ : 22 มีนาคม 2561 - 27 พฤษภาคม 2561
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉันคือเธอ วสันต์ สิทธิเขตต์
ฝ่ายการศึกษาได้ออกแบบเป็นกิจกรรมทั้งการนำชม เสวนา บรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการ

รายละอียดกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉันคือเธอ วสันต์ สิทธิเขตต์

1. Artist Talk
“ผมเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมมาจากแม่ แม่สอนผมเรื่องความถูกต้องความเป็นธรรม ถ้าไม่เป็นธรรมแม่ผมก็ไม่ยอม เหล่านี้คือสิ่งที่ผมได้รับการสะสมมา” วสันต์ สิทธิเขตต์
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 14.00-15.30 น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

Artist Talk กิจกรรมการศึกษานิทรรศการครั้งแรก ของนิทรรศการ I Am You ฉันคือเธอ โดยวสันต์ สิทธิเขตต์ จัดแสดงผลงานกว่าร้อยผลงานตั้งแต่สมัยเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์จนถึงปัจจุบัน เพื่อย้อนกลับไปมองจุดเริ่มต้นของศิลปิน เข้าใจถึงแก่นความคิด ผลงาน และกิจกรรมทางสังคมที่ศิลปินมีส่วนร่วมในปัจจุบัน ร่วมนำเสนอความเป็นตัวตนของศิลปินโดยปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ผู้ดำเนินรายการ ที่จะพาทุกท่านมองความเป็นตัวตนของวสันต์ที่ไม่ได้ผลิตเฉพาะแค่ผลงานวาด หรือภาพพิมพ์ ยังมีสื่ออีกหลากหลายรูปแบบที่ศิลปินใช้ เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้เนื้อหาจากบทกวี กลอน เพลง หรืออีกมากมาย โดยสะท้อนความเป็นไปของสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ณ ขณะนั้น

** The talk will be in Thai language.
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 
** ไม่ต้องสำรองที่นั่ง

2. Curator Tour : “Vasan Sitthiket : I Am You” 
โดย ภัณฑารักษ์ร่วม : อดุลยา ฮุนตระกูล และ วิทยากร : รศ.สุธี คุณาวิชยานนท์
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 14.00-15.30 น. ห้องนิทรรศการ ชั้น 8 หอศิลปกรุงเทพฯ 

นิทรรศการ ฉันคือเธอ คือการต่อยอดแนวความคิดจากชุดผลงานเมื่อปี 2536 ในครั้งนั้น I Am You นำเสนอความเวียนว่ายของวัฎจักรชีวิตและความทุกข์ สำหรับในปี 2561 นี้ แนวคิด I Am You หรือ ฉันคือเธอ ถูกนำมาตีความอีกครั้งและกระจายออกเป็น 5 หัวข้อ นำเสนอผลงานตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นจากการมองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของศิลปินเพื่อทำความเข้าใจถึงแก่นของความคิดและผลงานใน “อุดมคติและอุดมการณ์” (Ideals and Ideology) ต่อด้วยการตั้งคำถามถึงวิธีการสร้างสรรค์ผลงานและการแสดงออกของศิลปินผ่าน “อำนาจ กับ ไร้อำนาจ” (Powerful vs Powerless) “ความดิบเถื่อนคืออาวุธ” (Raw Aesthetic as a Weapon) และ “ใบหน้า เรือนร่าง และเสรีภาพ” (Face, Figure and Liberty) แล้วมองความเป็นปัจจุบันสมัยจากกิจกรรมทางสังคมที่ศิลปินมีส่วนร่วมใน “โลกสวยด้วยประท้วง” (Protest And Making The World A Better Place)

กิจกรรมนำชมในครั้งนี้มีวิทยากรสองท่าน คือ คุณอดุลยา ฮุนตระกูล ผู้ช่วยภัณฑารักษ์นิทรรศการ I Am You ฉันคือเธอ และ วิทยากรรับเชิญ รศ.สุธี คุณาวิชยานนท์ ที่จะพาทุกท่านเดินชมนิทรรศการไปในแต่ละหัวข้อพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการ I Am You ฉันคือเธอ 

** The talk will be in Thai language.
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 
** ไม่ต้องสำรองที่นั่ง

3. Woodcut Workshop   วิทยากร: ประสาท นิรันดรประเสริฐ
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00- 18.00น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 8 หอศิลปกรุงเทพฯ 

ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปมาเรียนรู้เทคนิคการสร้างงานภาพพิมพ์ ในกิจกรรม Woodcut Workshop โดยวิทยากรรับเชิญ คุณประสาท นิรันดรประเสริฐ ศิลปินผู้เชี่ยวชาญการแกะไม้ ที่จะมาสอนเทคนิคการสร้างงานภาพพิมพ์แกะไม้ และในช่วงท้ายกิจกรรม ศิลปิน คุณวสันต์ สิทธิเขตต์ จะมาร่วมพิมพ์เสื้อยืด โดยผู้ที่สนใจสามารถนำเสื้อยืดมาร่วมพิมพ์ในกิจกรรมได้

รายละเอียดกิจกรรม
13.00-16.30 น.  กิจกรรม Woodcut Workshop โดย คุณประสาท นิรันดรประเสริฐ
17.00-18.00 น.  พิมพ์เสื้อยืดร่วมกับศิลปิน คุณวสันต์ สิทธิเขตต์ 

** รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น
** กิจกรรมเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและเยาวชน อายุ 10 ปีขึ้นไป
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


4. คอนเสิร์ต “ฉันคือเธอ -  I am You”
บทเพลง โดย วสันต์ สิทธิเขตต์ ขับร้องโดย เหล่าเพื่อนพ้องศิลปิน
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 17:00 น. ณ ลานด้านหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ
**รายชื่อศิลปินอาจมีการเปลี่ยนแปลง


5. Talk and Music โดย นิวัติ กองเพียร นักเขียน นักวิจารณ์ ศิลปิน และเกจินู้ดชื่อดัง 
วันเสาร์ 26 พฤษภาคม เวลา 14.00 น – 16.00 น. ณ บริเวณนิทรรศการ ชั้น 8

นิวัติ กองเพียร จะมาบอกเล่าถึงมิติของขนบงานจิตรกรรมไทยที่ปรากฎอยู่ในผลงานของวสันต์รวมถึงแง่มุมอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุนทรียะแบบไทยๆ และเพื่อเสริมสร้างอรรถรสในการฟังและการชมนิทรรศการนี้ ได้นำบทกวีที่วสันต์แต่งขึ้นมาขับทั้งในแบบลำนำและเสภาโดยรับเกียรติจากคุณภูริชัย มณีนัย และ ‘เสภา อาเซียน’ ศิลปินสายการแสดงที่เจนจัดในการนำเสนองานเชิงฉันทลักษณ์มาหลายเวที

** The talk will be in Thai language.
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 
** ไม่ต้องสำรองที่นั่งติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-214-6630-8 ต่อ 519 Email : [email protected]

 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร