Loading
 
Performances
archive

The Retreat

วันที่ : 01 สิงหาคม 2561 - 12 สิงหาคม 2561
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
การแสดงชุดนี้ได้รับการสนับสนุนทุนและพื้นที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะการแสดง ประจำปี 2561
โดย Democrazy Theatre Studio 
ตารางการแสดง:  1-12 สิงหาคม 2561 (ยกเว้น วันจันทร์และวันอังคาร)
เวลา 19.30น. (ความยาว 75 นาที) 


The Retreat คือ หนึ่งในผลงานที่ได้รับทุนสำหรับศิลปินสาขาศิลปะการแสดง ภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 7

คณะกรรมการ (Curatorial Committee)
1. อาจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์  ภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ตำแหน่งขณะนั้น) 
2. คุณตุล ไวฑูรเกียรติ อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
3. อาจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ประธานกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิหนังไทย
4. อาจารย์สรร ถวัลย์วงศ์ศรี สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5. คุณวสุรัชต อุณาพรหม Artistic Director, Low Fat Festival


งานชิ้นนี้เป็นผลผลิตหนึ่งที่เรียบเรียงจาก The Retreat: a choreographic process ที่มุ่งความสนใจในการค้นหาความเป็นไปได้ในการรับรู้ร่างกายในฐานะนักเต้น และในฐานะมนุษย์

เป็นเวลากว่า 1 ปีที่นักเต้นและนักออกแบบท่าเต้นทำงานร่วมกันในห้องซ้อมเหมือนนักวิจัยที่ทำงานในห้องทดลองต่างกันเพียงในกระบวนการนี้ “ร่างกายของนักวิจัยเอง” ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการค้นหาเผชิญหน้าและโอบอุ้มความสัมพันธ์ที่มีต่อสิ่งอื่นที่อยู่เหนือการควบคุมรวมถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อตนเองทั้งร่างกายจิตใจความรู้สึกเผยให้เห็นความเป็นไปได้นับไม่ถ้วนสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของ "ชีวิตกับสิ่งอื่น" ที่หลุดออกจากบรรทัดฐานที่ถูกตั้งไว้

การแสดงของสรีระมนุษย์เมื่อย่างกรายเข้าสู่จักรวาลของความเป็นอื่น 
ไม่มีเรื่องเล่า ไม่มีความหมาย หลงเหลือเพียงความเป็นไปได้เหนือความคุ้นเคย

สำหรับ The Retreat 
รอบวันที่ 11 สิงหาคม มีโพสท์โชว์ทอล์คหลังแสดงจบ 
วันที่ 12 สิงหาคม ชมพร้อมสมาชิกครอบครัว (2 ที่นั่งขึ้นไป) ลด 30%

ราคาบัตร:
บุคคลทั่วไป 750 บาท
นักเรียนนักศึกษา (พร้อมบัตร)    450 บาท
ศิลปิน, ผู้สูงอายุ และ disability   450 บาท
จองเป็นหมู่คณะ ติดต่อที่: email : pavinee2407@gmail.com

ติดต่อสอบถาม: 
Phone: 081 4415718 
FB: democrazystudio
IG: democrazystudio
line: democrazystudio
website: www.democrazystudio.com
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร