Loading
Lectures
archive

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Post- Repost -Share

วันที่ : 06 กรกฎาคม 2561 - 09 กันยายน 2561
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY  
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Post-Repost-Share

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จับมือกลุ่มPhotoBangkokองค์กรทางวัฒนธรรม และ แกลเลอรี่จัดเทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 สร้างโอกาสและพื้นที่ให้ศิลปินไทยโชว์ผลงานด้านทัศนศิลป์ สาขาภาพถ่ายร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวต่อการพัฒนาศิลปะภาพถ่ายในไทย เพื่อให้สามารถพัฒนาได้ในระดับสากล พร้อมเปิดโอกาสศิลปินไทยและผู้ชื่นชอบงานศิลปะภาพถ่ายได้เรียนรู้มุมมอง ประสบการณ์ เทคนิคการนำเสนอผลงานจากศิลปินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระดับโลก

Post-Repost-Share นิทรรศการภาพที่ตั้งคำถามถึงคุณสมบัติของภาพถ่ายที่เปลี่ยนไป จากสื่อที่นิ่ง ไม่เคลื่อนไหวมาเป็นสื่อที่ยืดหยุ่น และฟุ้งกระจายผ่านกระบวนการจากสื่อสังคม (Social Media) ที่ได้เปลี่ยนวิธีการที่ผู้คนใช้กล้องถ่ายภาพ วิธีการที่พวกเขานำเสนอภาพถ่ายและวิธีการที่ผู้คนมองดูภาพถ่ายไปอย่างสิ้นเชิง ภาพถ่ายถูกโพสต์ (post)  ถูกโพสใหม่อีกครั้ง (repost) และถูกแชร์ (share) ท่ามกลางจำนวนคนหลักหลายร้อยล้านที่อาศัยอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ผ่านผลงานโดยศิลปิน ช่างภาพสายข่าว ช่างภาพเอกชน ชุนชนคนถ่ายภาพ นักกิจกรรมทางสังคม นักรังสีการแพทย์ และนักดาราศาสตร์ ที่อาศัยและทำงานอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะถูกนำเสนอในพื้นที่ไร้แสงด้วยวิธีที่ต่างจากขนบของภาพถ่ายที่เราคุ้นชิ้น ด้วยการแสดงผลงานผ่านสื่อร่วมสมัยอย่างเครื่องฉายภาพ แต่ยังคงบอกเล่าเรื่องราวร่วมสมัยและเชื่อมโยงบริบททางสังคมที่หลากหลายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไว้ด้วยกันผ่านสื่อภาพถ่ายความคล้ายคลึงของเรื่องเล่าหรือสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน อาจช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดแนวความคิดของการมองออกไปจากตัวเอง ลบเส้นพรมแดนระหว่างประเทศ และตระหนักถึงจุดร่วมกันของผู้คนจาก 11 ประเทศในภูมิภาคแห่งนี้

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Post-Repost-Share 

1. Curators Talk 
วิทยากร: ดร.เตยงามคุปตะบุตร (ไทย) และอังกิปูร์บันโบ (อินโดยีเซีย)
วันที่: 5 กรกฏาคม 2561 เวลา: 14.00 - 15.00 น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เพื่อทำความเข้าใจและตั้งคำถามถึงสถานะของภาพถ่าย ผ่านการนำเสนอของนิทรรศการไปด้วยกัน ในยุคที่ใครๆก็สามารถถ่ายภาพ นำเสนอและส่งต่อผ่านสื่อออนไลน์ได้โดยง่าย
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่


2. Artists Talk วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561  ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ

2.1 Expression of Sex and Self  เวลา 11:00 - 12:30 น.
ศิลปินร่วมเสวนา: OléViravongScovill (Laos, PDR) Adam Hague (Brunei Darussalam) Kinez Riza (Indonesia)
ผู้ดำเนินรายการ: วุฒินท์ ชาญสตบุตร (Wuttin Chansataboot)

มนุษย์แต่ละคนมีอิสระและเสรีภาพที่จะแสดงออกซึ่งเพศและตัวตนของตนเองในหนทางที่แตกต่างกัน ฮาซนัลสุไลมานจากประเทศบรูไนดารุสลามใช้ร่างกายของตัวเองเป็นสื่อในการแสดงมุมมองและอารมณ์อันละเอียดอ่อนของเขา อันมีที่มาจากประเด็นชีวิตส่วนตัวของเขาเองภาพถ่ายนำเสนอความจริงและความเหนือจริงเสรีภาพและความเจ็บปวด โอเลวีระวงศ์สโควิลจากประเทศลาวใช้ศิลปะเป็นสื่อที่ในการแสดงออกทางอารมณ์และจิตใจภาพถ่ายของเธอกระตุ้นให้ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงออกของตนเองอย่างตรงไปตรงคีเนสรีซาร์จาประเทศอินโดนีเซียนำเสนอประสบการณ์ของมนุษย์ในลักษณะเปรียบเทียบ ภาพถ่ายของเธอเป็นการเชิญชวนให้มองเข้าไปให้ถึงสภาพของจิตสำนึกของมนุษย์ผ่านปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่

2.2 Cities and People เวลา 13:30 - 15:00 น.
ศิลปินร่วมเสวนา: RedeKreatividadeFotografu (Timor-Leste) Kay Chin Tay (Singapore) Che’ Ahmad AzharChe’ Fadzil (Malaysia)
ผู้ดำเนินรายการ: ดร.พีรียา บุญชัยพฤกษ์  (Phreereeya Boonchaiyapruek)

คนเป็นผู้สร้างเมืองและเมืองก็เป็นสิ่งที่หล่อหลอมคนให้มีรูปแบบวิถีการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเฉพาะ เชอาหมัดอซาร์ชิแฟดชิลบันทึกชีวิตตามถนนพีเทลลิ่งถนนเลโบทแอมเปงและถนนปูดูประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากว่า 30 ปี ถ่ายภาพขาวดำช่วยทำให้เรื่องราว และรายละเอียดของวิถีชีวิตบนถนนเส้นนั้นกระจ่างชัดขึ้น เคย์ชินเทย์นำเสนอประเทศสิงคโปร์ด้วยมุมมองแบบพาโนรามาทำให้ผู้ชมสามารถมองเห็นเรื่องราวที่กำลังจะหายไปเร็ว ๆ ได้ในมุมมองที่กว้างขึ้นและREKREATIF ชุมชนถ่ายภาพจากประเทศติมอร์ - เลสเตนำเสนอชาติพันธุ์ที่ผสมผสานระหว่างชาวติมอร์จีนโปรตุเกสแองโกลาโมซัมบิกเคนยาอาหรับและออสเตรเลียแสดงให้เห็นภาพของคน"จริง" ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในติมอร์ - เลสเต

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่

2.3 Social Challenges เวลา 15:30 - 17:00 น. 
ศิลปินร่วมเสวนา: MinzayarOo (Myanmar) Dansuang Sungvornveshapan (Thailand) Charles Fox (Cambodia)
ผู้ดำเนินรายการ: สุวิมล สงวนสัตย์ (Suvimon Sanguansat)

ความท้าทายทางสังคมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกสังคมไม่ว่า จะเป็นสังคมในเมืองขนาดใหญ่และสังคมชนบทที่ห่างไกลความเจริญ  แดนสรวงสังวรเวชภัณฑ์ นำเสนอทัศนคติอของมนุษย์ที่เพิกเฉยต่อวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร  มินซายาอูนำเสนอภาพชายหนุ่มนับพันที่เดินทางมาจากทุกภาคของเมียนมาร์เพื่อมาที่เหมืองหยกเมืองพากันรัฐกะฉิ่นเพียงค้นหาหินหยกได้สักชิ้นจากกองของเสียจากเหมืองหยกโดยชายหนุ่มจำนวนหนึ่งต้องเสียชีวิตจากกองของเสียถล่มลงมา  และชาลส์ฟอกซ์ เสนอภาพของกลุ่มนักประดาน้ำเก็บทุ่นระเบิดชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติ ที่ทำหน้าที่เก็บทุ่นระเบิดในแม่น้ำโขงและแม่น้ำโตนเลสาบโดยที่ทุ่นระเบิดเหล่านั้นนอนอยู่ในก้นแม่น้ำมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 70

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่** In English with Thai subtitles .
** สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่ Google Form
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-214-6630-8 ต่อ 519 Email: education@bacc.or.th
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร