Loading
Meeting & Seminars
archive

Public Talk #1 : “ทวนเวลา ย้อนความเข้าใจ จากมานุษยวิทยาสู่พรมแดนศิลปะ”

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2562
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา 14.00 น – 16.00 น.


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญศิลปินรุ่นใหม่และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการอภิปรายในหัวข้อ “ทวนเวลา ย้อนความเข้าใจ จากมานุษยวิทยาสู่พรมแดนศิลปะ” โดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ อาจารย์สาขาสื่อศิลปะและออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ ศิลปินอิสระ

“ทวนเวลา ย้อนความเข้าใจ จากมานุษยวิทยาสู่พรมแดนศิลปะ” มีจุดเริ่มต้นมาจากงานเขียนชุด "ศิลปินในฐานะนักชาติพันธุ์นิพนธ์ (artist as ethnographer)" ของ ฮัล ฟอสเตอร์ (Hal Foster) นักวิจารณ์ศิลปะและนักประวัติศาสตร์ ซึ่งเน้นย้ำความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงในทางมานุษยวิทยาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ อาทิ การศึกษาทางมานุษยวิทยาว่าด้วยสุนทรียศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และสถานภาพของนักมานุษยวิทยาที่ปรากฏร่วมในฐานะศิลปะและผู้ผลิต (anthropologist as artist and producer) นอกจากจะมุ่งประเด็นไปที่การสลายพรหมแดนระหว่างมานุษยวิทยาและศิลปะแล้ว การอภิปรายครั้งนี้ยังสนใจกระบวนการในการศึกษาหาข้อมูล การสังเคราะห์แรงบันดาลใจและประสบการณ์ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การสำรวจและตั้งคำถามต่อการรับรู้ การตีความ การทำความเข้าใจ รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเวลาอีกด้วย
 

ผู้นำการอภิปราย

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทสาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขาสนใจและทำงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาพรมแดน พลัดถิ่น และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในทางตอนใต้ของประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาสื่อศิลปะและออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาปริญญาเอกสาขา Visual and Media Anthropology, Free University of Berlin

 

ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโท สาขา Master of Fine Art with Merit จาก The Glasgow School of Art, Glasgow, United Kingdom เขาจัดแสดงนิทรรศการศิลปะอย่างสม่ำเสมอทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร เยอรมนี เกาหลีใต้ และ ไต้หวัน เขาเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงราย และ กรุงเทพมหานคร


กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ EYP#4 NEXT STEPS ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมโครงการ EARLY YEARS PROJECT 4 : PRAXIS MAKES PERFECT ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ โดยถือเป็นส่วนของกิจกรรมการศึกษาเพื่อสาธารณะ
 

**กิจกรรมบรรยายเป็นภาษาไทย
**ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม มีที่นั่งแบบเก้าอี้จำนวนจำกัด


ลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-214-6630 ต่อ 519
Email: education@bacc.or.th
 

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร