Loading
Meeting & Seminars
archive

Public Talk #2 : “สหวิทยาการขาด ๆ เกิน ๆ: แตกต่างแต่ไม่หลากหลาย”

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2562
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา 14.00 น – 16.00 น.


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญศิลปินรุ่นใหม่และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการอภิปรายในหัวข้อ สหวิทยาการขาด ๆ เกิน ๆ: แตกต่างแต่ไม่หลากหลาย” โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา และ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

“สหวิทยาการขาด ๆ เกิน ๆ: แตกต่างแต่ไม่หลากหลาย”  มุ่งเน้นการแตกประเด็นเกี่ยวกับสหวิชาการ ซึ่งสำหรับโลกวิชาการแล้ว สหวิทยาการเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ของหลายสาขา ทั้งเรื่ององค์ความรู้และการปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องของการค้นคว้าที่ตัดข้ามศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงแหวกขอบเขตการศึกษาตามจารีตที่มีอยู่เดิม ความรู้เรื่องสหวิชาการจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่

ผู้นำการอภิปราย

ธเนศ วงศ์ยานนาวา


นักวิชาการชาวไทยที่มีผลงานด้านปรัชญาการเมือง ทฤษฎีสังคม ประวัติศาสตร์ความคิด โดยเฉพาะเรื่องแนวคิดหลังหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) จนได้รับฉายาว่าเป็น “เจ้าพ่อโพสต์โมเดิร์น” คนหนึ่งของเมืองไทย ธเนศเป็นบรรณาธิการรัฐศาสตร์สารของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับดนตรีและภาพยนตร์ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ โดยใช้นามปากกา “ธนา วงศ์ญาณณาเวช” ซึ่งเป็นคำผวนของชื่อจริงและนามสกุลของเขาเอง นอกจากนี้ ธเนศยังมีรายการสัตตะ เผยแพร่ทาง Youtube Channel และสื่อสารกับมหาชน ที่จะเข้ามาถามคำถามต่าง ๆ ผ่านเฟซบุ๊ก Thanes Wongyannava อย่างสม่ำเสมอ

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

ปัจจุบันอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจสังคมวิทยาแรงงาน ทฤษฏีมาร์กซิสต์ และประวัติความรู้ยุคสงครามเย็น ผลงานที่สำคัญ อาทิ เขียนชนบทให้เป็นชาติ : กำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็น, แผนที่สร้างชาติ: รัฐประชาชาติกับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น, CONATUS ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21 และ Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการเมืองของการปฏิวัติ เป็นต้น

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ EYP#4 NEXT STEPS ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมโครงการ EARLY YEARS PROJECT 4 : PRAXIS MAKES PERFECT ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ โดยถือเป็นส่วนของกิจกรรมการศึกษาเพื่อสาธารณะ


**กิจกรรมบรรยายเป็นภาษาไทย
**ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
**ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-214-6630 ต่อ 519
Email: education@bacc.or.th
 

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร