Loading
Performances
archive

Arts Therapy Performance

วันที่ : 07 กันยายน 2562 - 13 ตุลาคม 2562
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
การแสดงเริ่มเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป


เนื่องจากการทำศิลปะบำบัดจำเป็นต้องเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งมีความเป็นส่วนตัว ดังนั้น การให้ข้อมูลหรือถ่ายทอดลักษณะการทำงานเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าใจจึงมีข้อจำกัด การแสดงสดกึ่งสาธิตด้วยผู้เข้ารับการบำบัดจำลองจึงสามารถทำให้ผู้สนใจมองเห็นกระบวนการ และเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการอันละเอียดอ่อนนี้ได้อย่างใกล้ชิด 

หัวข้อเคส
Arts Therapy: Selective Mutism
Arts Therapy: Depression
Arts Therapy: Anger Management
Arts Therapy: Mid-life Crisis
Arts Therapy: Dealing with loss
 
นักศิลปะบำบัด
ดนตรีบำบัด โดย โจเซฟ ซามูดิโอ
"ดนตรีบำบัด คือ การนำดนตรีมาใช้ในบริบททางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดนตรีช่วยให้เราสามารถแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างอิสระ ปราศจากขอบเขตทางคำพูดและภาษา ดนตรีมีพลังที่จะสร้างความสั่นสะเทือนในทุกมิติทางจิตใจ ร่างกาย สมอง และพฤติกรรม และยังเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การตระหนักรู้ในตนเอง"

ศิลปะบำบัดด้วยแนวทางมนุษยปรัชญา โดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
"ศิลปะบำบัดมนุษยปรัชญาเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ โดยเริ่มในต้นศตวรรษที่ 20 ความหมายของศิลปะบำบัดนี้มาจากแนวคิดของ ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ ในแง่มุมของการดูแลผู้ขาดสมดุลด้านกายจิตวิญญาณอย่างเป็นองค์รวม ผ่านการวาดระบายสีและการปั้นโดยเฉพาะ อนุพันธุ์มีมุมมองเรื่องการระบายสีบำบัดต่อการบำบัดรักษาในมิติที่เชื่อมถึงโลกด้านใน"

จิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหว โดย ดุจดาว วัฒนปกรณ์
"การทำจิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหว คือ การใช้กระบวนการของการเต้นและการเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ในการบำบัดจิตใจ ซึ่งในกระบวนการนั้นจะส่งเสริมให้บุคคลได้มีการเข้าร่วมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มพูนบูรณาการทางอารมณ์การรู้คิดกายภาพและสังคม"
 
ศิลปะบำบัด โดย ปรัชญพร วรนันท์
"ศิลปะบำบัดแนว Integrative และ Expressive Art Therapy ความแตกต่างคือ Integrative จะเน้นการสำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นกับอดีตของเราและส่งผลกระทบกับปัจจุบันอย่างไร ในขณะที่ Expressive เน้นกระบวนการที่ทำให้ตระหนักรู้ในปัจจุบัน ละทิ้งอดีตที่ไม่จำเป็น และเฉลิมฉลองกับช่วงเวลาที่เรามีในตอนนี้ ซึ่งแต่ละแบบมีการทำงานที่แตกต่างกันและมีเหตุผลในการเลือกสื่อศิลปะที่แตกต่างกัน"

ทีมงาน        
ผู้จัดการโปรเจกต์: ดุจดาว วัฒนปกรณ์       
ผู้กำกับการแสดง: จารุนันท์ พันธชาติ         
ผู้กำกับเทคนิค: ศรายุทธ เพชรสัมฤทธิ์    
ทีมงาน  4 คน                    
นักแสดง 8 คน        
 
ตารางการแสดง (12 รอบ)
การแสดงเริ่มเวลา 14.00 น. (ประตูเปิด 15 นาทีก่อนเริ่มการแสดง)    
ความยาว 60 นาที

เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
Arts Therapy: Selective Mutism                                        
ดนตรีบำบัด โดย โจเซฟ ซามูดิโอ
 
อาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
Arts Therapy: Depression                                                   
ศิลปะบำบัดด้วยแนวทางมนุษยปรัชญา โดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
 
เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
Arts Therapy: Anger Management                                                
จิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหว โดย ดุจดาว วัฒนปกรณ์
 
อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
Arts Therapy: Mid-life Crisis                                             
ศิลปะบำบัด โดย ปรัชญพร วรนันท์
 
เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
Arts Therapy: Selective Mutism                                          
ดนตรีบำบัด โดย โจเซฟ ซามูดิโอ
 
อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
Arts Therapy: Depression                                                   
ศิลปะบำบัดด้วยแนวทางมนุษยปรัชญา โดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
 
เสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
Arts Therapy: Dealing with loss                                         
ดนตรีบำบัด โดย โจเซฟ ซามูดิโอ
 
อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562
Arts Therapy: Mid-life Crisis                                              
ศิลปะบำบัดด้วยแนวทางมนุษยปรัชญา โดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
 
เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
Arts Therapy: Mid-life Crisis                                              
จิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหว โดย ดุจดาว วัฒนปกรณ์
 
อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
Arts Therapy: Depression                                                  
ศิลปะบำบัด โดย ปรัชญพร วรนันท์
 
เสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
Arts Therapy: Anger Management                                              
ดนตรีบำบัด โดย โจเซฟซามูดิโอ
 
อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
Arts Therapy: Dealing with loss                                         
ศิลปะบำบัด โดย ปรัชญพร วรนันท์
 
บัตรราคา 350 บาท 
สำรองที่นั่งรอบการแสดง หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
B-FLOOR THEATRE โทร. 094-494 5104 (เวลา 11.00-18.00 น.)
    
 

 
 
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร