Loading
Meeting & Seminars
archive

“Art Therapy Talk” เสวนาศิลปะบำบัด

วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 - 27 ตุลาคม 2562
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 13.00 - 16.30 น.
อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 13.00 - 16.30 น.


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “Art Therapy Talk” เสวนาศิลปะบำบัด โดยมีกำหนดการและประเด็นนำร่องดังต่อไปนี้
 
กำหนดการกิจกรรม “Art Therapy Talk”
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
เวลา 13.00 - 16.30 น.
 
หัวข้อ : ศิลปะเป็นเหตุปัจจัยในสุขภาวะของเด็กและเยาวชนอย่างไร?
การศึกษามักตกเป็นจำเลยในฐานะต้นทางของ "เหตุและปัจจัย" ที่กระทบกับสุขภาวะทั้งทางกายและทางใจของเด็กและเยาวชน ซึ่งส่งผลต่อขั้นตอนพัฒนาการทั้งชีวิตของมนุษย์มาอย่างยาวนาน ทุกยุคทุกสมัย ทว่าในปัจจุบันมีนักการศึกษาหลายท่าน หลายแนวทาง ที่พัฒนาและนำรูปแบบการศึกษา โดยทำหน้าที่ของ "เหตุปัจจัย" ในฐานะของ "ต้นธารสุขภาวะ" ด้วยการนำ " ศิลปะ" เข้ามาเป็นเครื่องมือ และกระบวนวิธี ในการทำการศึกษาของตน
 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.00 น. กล่าวเปิดกิจกรรมโดย ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ (ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
14.00 – 15.30 น. วงเสวนาโดย
- ครูหมอน คุณพิศสมร ทองสม (นักการศึกษาวอลดอร์ฟและการศึกษาบำบัด)
- คุณธนา อุทัยภัตรากูร (อาจารย์ / สถาปนิก สถาบันอาศรมศิลป์)
- ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ (ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
15.20 – 15.30 น. Break
15.30 – 16.30 น. Q&A และสรุปปิดวงเสวนา
 
ผู้ดำเนินรายการ : คุณอุไรวรรณ เจริญถาวรพาณิช (ที่ปรึกษางานการศึกษานิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด)
.............................................................................
 
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
เวลา 13.00 - 16.30 น.
 
หัวข้อ : ศิลปะ...บำบัด ได้อย่างไร?
ศิลปะบำบัด เป็นศาสตร์ที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานในระดับสากล สำหรับในประเทศไทย หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ผู้คนเริ่มคุ้นเคย และเกิดการบำบัดในหลากหลายแนวทางขึ้น ผู้คนเริ่มเข้าไปศึกษาหาความรู้ สังคมเริ่มตั้งคำถามถึงการบำบัดในแนวทางต่างๆ รวมทั้งงานด้าน "ศิลปะบำบัด" ศิลปะบำบัดได้อย่างไร? ผู้เข้ารับการบำบัดคือใคร? นักศิลปะบำบัดเป็นอย่างไร? ไปพบนักศิลปะบำบัดที่ไหน? ฯลฯ พบกับคำตอบ เรื่อง ศิลปะบำบัด จากบุคลากรทางการแพทย์ และนักศิลปะบำบัดได้ จากการร่วมเสวนา
 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 15.30 น. วงเสวนาโดย
-  อาจารย์ปิยฉัตร เรืองวิเศษ (ผู้อำนวยการศูนย์ไทรศิลป์)
- นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (Venita Clinic)
- ครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (นักศิลปะบำบัดแนวมนุษย์ปรัชญา และภัณฑารักษ์นิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด)
15.20 – 15.30 น. Break
15.30 – 16.30 น. Q&A และสรุปปิดวงเสวนา

ผู้ดำเนินรายการ : คุณอุไรวรรณ เจริญถาวรพาณิช (ที่ปรึกษางานการศึกษานิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด)

**ลงทะเบียนเข้าร่วมหน้างาน
**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-2146630 ต่อ 519
Email: education@bacc.or.th
 
 

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร