Loading
 
Performances
archive

streaming

วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 - 14 ธันวาคม 2562
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย Julian Weber บีฟลอร์เธียเตอร์ สถาบันเกอเธ่ และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา 17:00-20:00 น. (การแสดงแบบต่อเนื่องระยะยาว)


streaming 
โดย Julian Weber (Berlin) x บีฟลอร์เธียเตอร์

ได้รับการสนับสนุนจากทุน International Coproduction โดยสถาบันเกอเธ่

สถานที่: หลากหลายพื้นที่ภายในหอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่ 13 และ 14 ธันวาคม เวลา 17:00-20:00 (การแสดงแบบต่อเนื่องระยะยาว)
จุดนัดพบ: ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม)

streaming เป็นการแสดงที่สังเกตปรากฏการณ์การรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากในพื้นที่สาธารณะ ผ่านมุมมองของการออกแบบท่าเต้นและประติมากรรม คำว่า streaming นั้น ถูกนำมาใช้ทั้งในความหมายของปรากฏการณ์ดิจิตัลที่มีการสตรีมข้อมูลในโลกเวิล์ดไวด์เว็บ และในแง่ของการเคลื่อนไหลของน้ำเป็นเส้นทาง streaming จัดแสดงในรูปแบบการแสดงเต้นที่ใช้เวลาต่อเนื่องระยะยาว (durational choreography) นักเต้น 8 คนและนักดนตรีจะเคลื่อนไหวไปด้วยกันผ่านพื้นที่ต่างๆในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

streaming จะชำแหละและวิเคราะห์การใช้ร่างกาย รหัสทางสังคม และพลวัตกลุ่มที่พบได้เมื่อเกิดการรวมตัวของคนเป็นกลุ่มใหญ่ พร้อม ๆ กับการเคลื่อนข้ามไปมาระหว่างมุมมองเชิงนามธรรม อารมณ์ และสังคมการเมือง ความเป็นไปของการแสดงชิ้นนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นที่เพิ่มสูงขึ้นและลดลงเช่นนี้ไปอย่างต่อเนื่อง คล้ายกับคลื่นที่พัดพาให้มุมมองเชิงความสัมพันธ์ทางอำนาจของแต่ละคนเลื่อนสลับและเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ

ปรากฏการณ์เชิงดิจิทัลอย่างการบีบอัดไฟล์ การโค้ด กลิทช์ในระบบ และการไลฟ์สตรีม ถูกแปลให้เป็นการเคลื่อนไหวแบบอนาล็อกที่โดนแทรกแซงด้วยแรงแบบเดียวกับที่ขับเคลื่อนกระแสน้ำในมหาสมุทร ในระหว่างที่นักเต้นมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุนั้น ร่างกายของมนุษย์ก็กลายเป็น"วัสดุ" ที่ถูกนำมาใช้สร้างโครงสร้างและการประกอบร่างกายที่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปอยู่เสมอ 
และเมื่อนักเต้นเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่ต่างๆ ไปทั่วอาคาร เส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เป็นผู้กระทำ/subject กับ สิ่งถูกกระทำ/object ก็ยิ่งเลือนรางขึ้น จนกลายเป็นมวลถล่ม/avalanche ที่พังทลายลงและสร้างตัวเองใหม่ขึ้นในรูปทรง สถานที่ และคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลมาสู่ผู้ชมที่ต้องจัดวางตนเองว่าจะก้าวออกเพื่อหลีกทางหรือถูกดูดกลืนเข้าไปในกระแสมวลเคลื่อนไหวของนักเต้น

https://www.facebook.com/events/475408286663016/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 ต่อ 530
 
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร