Loading
Meeting & Seminars
archive

Exhibition talk #1: “แหวกม่านผืนใหม่ ศิลปะ LGBTQ ไทย”

วันที่ : 07 ธันวาคม 2562
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา 15:00 - 17:00 น.


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิซันไพรด์ จัดนิทรรศการ สนทนาสัปตสนธิ ๒ - ไตร่ถาม: ความหลากหลายในอุษาคเนย์ (SPECTROSYNTHESIS II– Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia) ซึ่งจัดแสดงผลงานของศิลปินทั้งหมด 58 ท่าน นิทรรศการดังกล่าวจะเป็นแหล่งรวมศิลปะร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดที่สะท้อนประเด็นเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ - Lesbian Gay Bisexual Transsexual and Queer) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใกล้เคียง งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเดินทางหมุนเวียนโดยมูลนิธิซันไพรด์ โดยจะแวะที่กรุงเทพฯ เป็นจุดที่ 2 ต่อเนื่องมาจากนิทรรศการ SPECTROSYNTHESIS – Asian LGBTQ Issues and Art Now อันโด่งดัง ซึ่งเปิดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อปี 2560

“แหวกม่านผืนใหม่ ศิลปะ LGBTQ ไทย” เป็นวงสนทนาต่อการทำความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ ผ่านทรรศนะคนรุ่นใหม่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ LGBTQ เพื่อให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันผ่านศิลปะร่วมสมัย โดยมุ่งเน้นให้เห็นว่าเส้นแบ่ง กรอบเกณฑ์ และคำถามกับค่านิยมและบรรทัดฐานต่าง ๆ ทางสังคมในเปิดมากขึ้น ทั้งยังแสดงถึงการยอมรับความหลากหลายทางเพศ ซึ่งบทสนทนาเรื่องนี้ไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่ในกลุ่ม LGBTQ เพียงเท่านั้น

ผู้ร่วมสนทนา:
- กวีวัธน์
- ชนน์ชนก พลสิงห์
- ชานันท์ ยอดหงษ์
ชวนถกประเด็นโดย โอ๊ต พัฒนพงศ์ มณเฑียร

เกี่ยวกับผู้ร่วมสนทนา
กวีวัธน์
‘กวีวัธน์’ เป็นนามปากกานักเขียนรุ่นใหม่ชาวจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความสนใจต่อประเด็นในความหลากหลาย เขามีผลงานรวมเรื่องสั้นเล่มแรกชื่อ “Tangerine เปล่า เปลือง เชื่อง ช้ำ” นิยายเรื่องสั้นที่สร้างอรรถรสและเล่าถึงชีวิตรักของชาย-ชาย จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ P.S. กวีวัธน์จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเขากลับไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิด และรับเขียนงานลงสื่อต่างๆ

ชนน์ชนก พลสิงห์
ชนน์ชนก พลสิงห์ ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชนน์ชนกจบการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พิพิธภัณฑ์ศึกษา) จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย อีกทั้งยังเป็นภัณฑารักษ์นิทรรศการ ‘ชายหญิงสิ่งสมมุติ’ (Gender Illumination) นิทรรศการที่ว่าด้วยการมีอยู่ของ ‘เพศอื่น’ นอกจากชายและหญิง รวมถึงการปลดแอกไปจากกรอบคิดและค่านิยมเรื่องเพศแบบเดิมๆ ที่กีดกั้น กักขัง ความคิดของผู้คนที่กระทำต่อกันอย่างไม่รู้ตัว

ชานันท์ ยอดหงษ์
ชานันท์ ยอดหงษ์ เป็นนักเขียนและนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชานันท์สนใจประเด็นเพศ เควียร์ เฟมินิสต์ โดยผลงานเขียนและหนังสือ อาทิเช่น นายใน : ชีวิตทางสังคมชายล้วนและเพศภาวะในพระราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, แม่บ้านการเมือง : แม่บ้านการเรือนและครอบครัวกับการปฎิวัติ 2475, หมุดหมายทางเพศที่คณะราษฎรปักไว้ เป็นต้น

โอ๊ต มณเฑียร
โอ๊ต มณเฑียร เป็นศิลปิน นักวาดภาพประกอบ และนักเขียนเจ้าของคอลัมน์ London Scene และ London Museum แห่งนิตยสาร a day เขาจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการจัดการการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ จาก Institute of Education (London) พร้อมเคยฝึกงานกับพิพิธภัณฑ์ Victoria & Albert Museum of Childhood ปัจจุบันเขาได้ก่อตั้งบริษัท “Museum Minds” และรับให้คำปรึกษากับมิวเซียมและหอศิลป์ทั่วราชอณาจักร

**ลงทะเบียนหน้างานตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
**มีที่นั่งจำนวนจำกัด
**กิจกรรมฟรี ยินดีรับเงินบริจาค


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-2146630 ต่อ 519
Email: education@bacc.or.th
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร