Loading
Special project
archive

จรัสLight Fest: เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง

วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 - 09 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 (กกพ.)
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ลานด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้งในโครงการจรัส: แสงสร้างสรรค์ ณ ลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ดำเนินการโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

“จรัสLight Fest: เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง” เป็นนิทรรศการศิลปะแสงครั้งแรกของไทยที่นำเสนอด้านพลังงานโซล่าร์อย่างเต็มรูปแบบโดยได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 (กกพ.) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิลปะซึ่งเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์และจับต้องได้ ช่วยสร้างสำนึกของการมาถึงแห่งยุคของพลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน

ศิลปินที่เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยศิลปินรับเชิญ 4 คน ได้แก่ นพไชย อังควัฒนะพงษ์, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, พงษธัช อ่วยกลาง และกฤช งามสม และศิลปินกลุ่ม Open Call ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 คน และ 3 กลุ่ม ได้แก่ ขจรศักดิ์ โภคพูล, คมกฤษ เทพเทียน, อภิรัฐ สว่างหล้า, รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์, เอกชญงค์ พรขจรกิจกุล, กลุ่ม conscious x KIMBAB :), กลุ่ม H-Lab Collective  และ กลุ่ม ZIEGHT Project

ผลงานประติมากรรมและศิลปะติดตั้งทั้งหมดจำนวน 11 ชิ้น จัดวาง ณ ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ และอีกหนึ่งชิ้นอยู่ที่บริเวณชั้น 3 ทางเชื่อมสู่สถานีรถไฟฟ้า โดยใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างและขับเคลื่อนกลไก ส่วนหนึ่งมาจากแผงโซล่าร์เซลล์ที่ติดตั้งในตัวชิ้นงานเอง และส่วนหนึ่งมาจากแผงที่ติดตั้งบนหลังคาของหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อให้เห็นว่าศิลปินและงานศิลปะสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างไร

ข้อมูลศิลปินและผลงาน คลิก

จุดเด่นประการแรกของนิทรรศการศิลปะแสงครั้งนี้อยู่ที่ผู้ชมสามารถเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับชิ้นงานได้ นอกเหนือจากการสร้างประสบการณ์สุนทรียะและความตื่นตาตื่นใจทางแสงสีให้เกิดขึ้น ณ สี่แยกกลางกรุงเทพมหานครแล้ว ศิลปินยังได้เชื่อมโยงประเด็นที่น่าสนใจต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ จิตวิญญาณและความเชื่อ ขนบประเพณี มิติทางสังคม การออกแบบเพื่อการใช้สอย และอื่น ๆ เข้าไปในเนื้อหาของตนเอง

อีกทั้งเทคนิคการผลิตและการนำเสนอที่หลากหลายของแต่ละคนยังช่วยเปิดมิตินวัตกรรมใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมๆ นับเป็นการผสมผสานความรู้ข้ามสาขาแบบสหศาสตร์ ทั้งด้านทัศนศิลป์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  จึงกล่าวได้ว่า “จรัสLight Fest” เป็นนิทรรศการศิลปะแสงครั้งแรกของไทยที่นำเสนอด้านพลังงานโซล่าร์ผ่านประติมากรรมแสงและศิลปะติดตั้งแสง (Light Sculpture & Installation) อย่างเต็มรูปแบบ

ผลงานทั้ง 12 ชิ้นนี้จะติดตั้งตลอดช่วงส่งท้ายปีเก่าและเข้าสู่ศักราชใหม่ เพื่อให้ผู้ชมที่สนใจได้แวะเวียนมาเยี่ยมชมและมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานแสงเหล่านี้ ระหว่างวันที่ 19ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

“จรัสLight Fest: เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจรัส แสงสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมมากมาย ตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – สิงหาคมพ.ศ. 2563 ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 (กกพ.) และภาคีเครือข่าย 

#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  #renewableenergy #พลังงานแสงอาทิตย์
#กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #จรัสแสงสร้างสรรค์ #JarasLightFest
#JarasProject


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 501 - 503
อีเมล [email protected]
Facebook: Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Instagram: @baccbangkok

 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร