Loading
Special project
archive

กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “แสงสีสวย”

วันที่ : 21 ธันวาคม 2562
สถานที่: ห้องจรัส ชั้น 3
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา 14.00-15.20 น.


กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “แสงสีสวย”

กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่นำเสนอรูปแบบการเรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาด ผ่านการนำชมนิทรรศการและกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ มุ่งเน้นให้ได้รับความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเรื่องพลังงาน ที่มาของพลังงานไฟฟ้า และความสำคัญของการเลือกใช้พลังงานสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความสำคัญต่อโลก ทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง และการนำแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า

กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนอายุ 7-12 ปี จำนวน 30 คน
 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งชื่อ - นามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ปกครอง พร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่ Email:  jaraslab@gmail.com
ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

ส่วนหนึ่งของ โครงการ จรัส: แสงสร้างสรรค์ 
ซึ่งดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความสำคัญของพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  #renewableenergy #พลังงานแสงอาทิตย์
#กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #จรัสแสงสร้างสรรค์ #JarasLightFest
#JarasProject #JarasLab 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 501 - 503
อีเมล jaras.info@bacc.or.th
Facebook: Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Instagram: @baccbangkok
 

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร