Loading
main exhibition 789
current

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 “สยามเมืองยิ้ม”

วันที่ : 24 มีนาคม 2563 - 24 พฤษภาคม 2563
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิด: วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น.


นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 หัวข้อ “สยามเมืองยิ้ม” แสดงถึงความสุขสงบร่มเย็นของประเทศไทย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร อุปนิสัยที่งดงาม และความโอบอ้อมอารีของคนไทย แฝงไว้ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของแผ่นดินทองที่บรรพบุรุษรักษาไว้ให้แก่ลูกหลาน อีกทั้งยังสามารถตีความได้ถึงความเป็นอยู่อันเรียบง่ายและอบอุ่น การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดด้านบวก และความสุขที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายด้วยรอยยิ้ม ผ่านการนำเสนอผลงานรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ทั้งในรูปแบบรูปธรรม (Realistic) หรือ ศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art)
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ 0-2422-2092 (ปิดวันจันทร์)
Facebook: ศิลปกรรมช้างเผือก

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15img16img17img18img19img20img21

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร