Loading
 
archive

ยามพลบ

วันที่ : 01 เมษายน 2564 - 30 พฤษภาคม 2564
สถานที่: People's Gallery ห้อง P2
โดย ชัยรัตน์ มงคลนัฏ


บรรยากาศรอบกายในทุกชั่วขณะนั้น กระทบความรู้สึกภายในจิตใจของผู้คนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ผู้คน พืชพรรณ สถาปัตยกรรม หรือแม้กระทั่งข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงความคิดและอารมณ์ให้สั่นไหวไปตามแต่ประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคน

นิทรรศการ "ยามพลบ"  แสดงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจที่เกิดขึ้นจากบรรยากาศรอบกาย ผสมผสานจินตนาการและคติความเชื่อตามแบบวิถีชีวิตไทยโบราณ โดยนำเสนอภาพตามลำดับช่วงเวลายามเย็นจนถึงดึกสงัด สื่อถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลา 
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร