Loading
 
current

คุรุสติ

วันที่ : 01 เมษายน 2564 - 02 พฤษภาคม 2564
สถานที่: People's Gallery ห้อง P3
โดย ชวลิต อุ๋ยจ๋าย


ข้าพเจ้าบันทึกภาพความประทับใจจากวิถีชีวิต ทิวทัศน์หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเป็นผู้สังเกตและเฝ้าดูการดำเนินไปตามธรรมชาติ แล้วนำมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนความงาม สภาวะของความเคลื่อนไหว การเติบโต ความเปลี่ยนแปลงและความจริงอันเป็นสัจธรรมของธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอเป็นธรรมดา เป็นเสมือนครูในการสังเกต เรียนรู้ชีวิตและอบรมจิตใจของตนเองให้เกิดการขัดเกลา

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร