Loading
 
Performances
archive

ร่วม-อัตตา-รักษ์

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 - 28 พฤศจิกายน 2564
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
โดย คณะเต้นร่วมสมัย BCB


ร่วม-อัตตา-รักษ์: RUAM- ATTA-RAK (Collective Identity) ผลงานล่าสุดของ BCB Contemporary Dance Group หรือคณะเต้นร่วมสมัยบีซีบี เป็นผลงานหนึ่งภายใต้โครงการ EVENT/HORIZONS 2021 ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนแนวคิด และนำเสนอผลงานของศิลปินจากทั่วโลก ในช่วงเวลาสถานการณ์ระบาดโควิด 19 ที่ความร่วมมือกันระหว่างศิลปินและการจัดการแสดงเป็นไปได้ยากและได้รับความท้าทาย โครงการนี้ก่อตั้งโดย Theatre enCorps Collectif องค์กรด้านศิลปะที่ไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศกรีซ นำโดยผู้อำนวยการ นักวิชาการ และนักออกแบบท่าเต้น Ana Sánchez-Colberg นอกจากนั้น ร่วม-อัตตา-รักษ์: RUAM- ATTA-RAK ยังได้รับเลือกให้เป็นผลงานในโครงการศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ร่วม-อัตตา-รักษ์: RUAM- ATTA-RAK เป็นผลงานการเต้นร่วมสมัยและสื่อผสม ที่นำตัวเลข ‘13’ จากหัวข้อของโครงการ EVENT/HORIZONS 2021 มาเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัตลักษณ์ของเมืองกรุงเทพ ผ่านสถานที่ เรื่องราว เหตุการณ์ และ/หรือผู้คน ที่อยู่บนเส้นทางของรถประจำทางสาย 13 ผ่านมุมมอง กระบวนการคิด และการเคลื่อนไหวของศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติที่ร่วมในโครงการ EVENT/HORIZONS 2021

ผลงานชิ้นนี้นำเสนอมุมมองของแต่ละศิลปินต่อประสบการณ์การนั่งรถเมล์แดง (ไม่ปรับอากาศ) สาย 13  (คลองเตย-ห้วยขวาง) หรือการได้ประสบพบกับเรื่องราว สถานที่ หรือผู้คน ที่อยู่บนเส้นทางเดินรถนี้รถเมล์สาย 13 มุ่งหน้าจากอู่คลองเตย ผ่านเข้าถนนพระราม 4 ไปยังถนนวิทยุ เลี้ยวเข้าสู่สุขุมวิท แยกราชประสงค์ ผ่านประตูน้ำ แฟลตดินแดง และไปสิ้นสุดที่ย่านห้วยขวาง ทั้งผู้คนและสถานที่บนเส้นทางนี้บ่งบอกเรื่องราวมากมายของเมืองกรุงเทพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่รูปแบบการอยู่อาศัยในชุมชนแออัดย่านคลองเตย หรือแฟลตดินแดง ไปจนถึงคอนโดมิเนียมหรูย่านสุขุมวิท และชิดลม การจับจ่ายสินค้าแฟชั่นในราคาขายส่งย่านประตูน้ำ ไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมบนถนนสุขุมวิท ความร่มรื่นเขียวขจีที่หาได้จากสวนสาธารณะที่มีไม่มาก และบนถนนวิทยุซึ่งเป็นย่านที่มีชาวต่างชาติและมีสถานทูตมากที่สุด หรือการได้มองย้อนถึงเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นทั้งกิจกรรมบันเทิง และการเมือง รวมไปถึงการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณแยกราชประสงค์ ทัศนียภาพที่สวยงามหรูหรา เรียบร้อย ไปจนถึงความสกปรกและไร้ระเบียบนี้ถูกหลอมรวมจะกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองกรุงเทพที่ไม่เหมือนที่อื่นใด

แม้ใช้เวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงบนรถเมล์สาย 13 แต่สิ่งที่ได้เราเห็นในเวลาสั้นๆ บนเส้นทางที่ไม่ยาวนักนี้ คือ กรุงเทพมหานครในหลากหลายมุมมองที่คนกรุงเทพอย่างเราอาจไม่เคยสังเกตเห็น หรืออาจจะเคยเห็นแต่ไม่ได้มองให้ลึกลงไปว่าความหลากหลายนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครมาเนิ่นนาน ทั้งสร้างสรรค์ความสวยงามเฉพาะตัว และเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางสังคมที่เรื้อรัง แล้วตัวเราในฐานะคนกรุงเทพฯ มองอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครอย่างไร และมองว่าอนาคตของกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไร

รอบการแสดง
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 19:00 น. (Post Talk)
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 14:00 น.
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 19:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 14:00 น. (Post Talk)

ราคาบัตร
บุคคลทั่วไป 500 บาท
นักศึกษา 350 บาท    

และขอเชิญร่วม Workshop
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 18:30-20:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 15:30-17:00 น
ราคา 300 บาท / 1 Workshop 

ส่วนหนึ่งของ เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 10 หรือ Performative Art Project #10 (P.A.P. #10) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม 2565 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
Facebook: BCB Box Office
โทร: 063-611-9245
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร