Loading
 
Performances
upcoming

บางกอก บางกรอบ

วันที่ : 22 มกราคม 2565 - 30 มกราคม 2565
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
โดย Pink Sky Orcas


“บางกอก บางกรอบ” การแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายในเมืองหลวงของประเทศไทย ชื่อการแสดงประกอบไปด้วยการตีความได้หลากหลาย ดังเช่น “บาง” ที่แสดงถึง “ความเปราะบาง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมายาคติ, ศรัทธา, จิตใจ, สภาพแวดล้อม และอนาคต ในส่วนของ “กรอบ” หมายถึง “ขอบเขตของพื้นที่” ที่นำมาสู่การสร้างสรรค์แนวคิดและการกำหนดขอบเขต ที่จะนำมาสู่การนำเสนองานผ่านการแสดงสื่อผสม

Pink Sky Orcas เป็นกลุ่มคนที่เติบโตและอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯเป็นเวลา 24 ปี เผชิญประสบการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ได้เรียนรู้ถึงความเปราะบางและสังเกตสาเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมกับชวนตั้งคำถามเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ในการที่ผู้คนมองเห็นปัญหาแล้วเลือกที่จะละเลยความรับผิดชอบที่อาจนำไปสู่การแก้ไข ผู้แสดงจึงได้เลือกที่จะนำบทประพันธ์ของกรุงเทพฯ เพื่อเป็นสื่อและนำเสนอประเด็นดังกล่าวเปรียบเทียบกับสถานการณ์ต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อสื่อสารกับผู้ชม

ธรณ์ ทักษิณวราจาร และ กวิรัตน์ ไทรเมฆ นักเปียโนคลาสสิคเติบโตขึ้นในกรุงเทพมหานคร. พวกเขาได้ผสมผสานประสบการณ์ในการนำเสนอและการแสดงในระดับนานาชาติในบทบาทของนักดนตรี, นักอิมโพรไวส์, นักแสดง, ผู้ประพันธ์, นักวิชาการ, ผู้ออกแบบวิดีทัศน์และนักเขียน โดยใช้ประสบการณ์ของพวกเขาบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ๆ ในช่วงการเรียนระดับปริญญาตรี ธรณ์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวง Ensemble Laboratory โดยทำงานร่วมกับเครื่องดนตรีที่หลากหลายผ่านการนำเสนอในรูปแบบดนตรีร่วมสมัย และได้มีโอกาสแสดงในงาน Bangkok Art Biennale 2018 โดยกวิรัตน์ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงด้วยและทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ธรณ์และกวิรัตน์ได้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเด็ก ๆ ในพื้นที่ของจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่ และมีประสบการณ์ในการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาเด็ก ๆ ในชุมชน

เนื่องจากทั้งสองมีความสนใจในดนตรีที่คล้ายกัน จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างวงดนตรีของตนเองในชื่อ Pink Sky Orcas ซึ่งสร้างสรรค์ดนตรีในหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการนำการอิมโพรไวส์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวในปัจจุบัน

สำหรับการแสดงในชื่อ “บางกอก บางกรอบ” ในครั้งนี้ วง Pink Sky Orcas ได้ร่วมมือกับนักประพันธ์รับเชิญ 2 คนที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกันและถือเป็นอดีตชาวกรุงเทพอย่าง เขตสิน จูจันทร์ และ ธารตะวัน เครืออ่อน

รอบการแสดง
วันที่ 22, 23, 29 และ 30 มกราคม 2565
เสวนา เวลา 15.00 – 16.30 น.
การแสดง เวลา 18.00 – 19.30 น.

วันที่ 28 มกราคม 2565
การแสดง 19.00 – 20.30 น.

Early bird (22 พฤศจิกายน- 24 ธันวาคม 64): บุคคลทั่วไป 600 บาท
บุคคลทั่วไป 750 บาท (ซื้อ 2 ใบ 1300 บาท / ซื้อ 5 ใบ 3000 บาท)
นักเรียน นักศึกษา 400 บาท

Workshop
วันที่ 28 มกราคม 2565
เวลา 16.30 – 18.00 น.
ราคา 200 บาท

ส่วนหนึ่งของ เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 10 หรือ Performative Art Project #10 (P.A.P. #10) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม 2565 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: Pink Sky Orcas
Email: pinkskyorcas@gmail.com
 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร