Loading
Meeting & Seminars
archive

กิจกรรมการศึกษาเสวนานิทรรศการ ดำรง วงศ์อุปราช : ทัศนศิลป์แห่งชีวิต หัวข้อ “ความสามารถที่หลากหลายของดำรง วงศ์อุปราช”

วันที่ : 03 ธันวาคม 2564
สถานที่: ชั้น 8
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา 14.00 – 15.30 น.


หอศิลปกรุงเทพฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสวนาก่อนปิดนิทรรศการ ดำรง วงศ์อุปราช : ทัศนศิลป์แห่งชีวิต ภายใต้หัวข้อ “ความสามารถที่หลากหลายของดำรง วงศ์อุปราช” โดยกิจกรรมครั้งนี้จะเผยหน้าประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ผ่านศิลปินอาวุโสที่มีบทบาทสำคัญต่อวงการศิลปะไทยสมัยใหม่ รวมทั้งขยายองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและมีความเกี่ยวข้องกับศิลปินโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในการสำรวจร่องประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเผยมาก่อน อันเป็นบทบาทสำคัญในการศึกษาทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ กระบวนการสร้างสรรค์ หรือลักษณะงานที่เป็นเอกลักษณ์จากบุคคลสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ของไทย เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมเสวนา

เกี่ยวกับวิทยากรศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม และอดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิบูลย์เป็นบุคคลที่มีบทบาทในด้านการค้นคว้าและการศึกษาวิจัยงานด้านศิลปวัฒนธรรมติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี และยังได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับศิลปะไทย ศิลปะพื้นบ้าน และศิลปะสมัยใหม่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการรวบรวมผลงานของ ขรัวอินโข่ง จิตรกรภาพเขียนฝาผนังผู้บุกเบิกงานจิตรกรรมแบบตะวันตกของประเทศไทยอีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
ลูกศิษย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช ปัจจุบันสรรเสริญเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้ผลิตงานวิจัย รวมหนังสือตำราต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผลงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลสุนทรียศาสตร์ของคิวบิสม์ที่มีต่อศิลปะหลังสมัยใหม่ และหนังสือศิลปะในศตวรรษที่ 20 เป็นต้น

** กิจกรรมบรรยายเป็นภาษาไทย
** ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และมีที่นั่งแบบเก้าอี้จำนวนจำกัด 
** เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ที่หน้าห้องนิทรรศการหลักชั้น 8

ตามประกาศหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID 19) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือดังนี้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีอาการป่วย มีไข้อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าร่วมกิจกรรม กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สวมหน้ากากอนามัย หากมีอาการไอ จาม หรืออาการอื่น ๆ ที่มีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อโรค เจ้าหน้าที่หอศิลปกรุงเทพฯ ที่ได้รับมอบหมายจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้บริการท่านนั้นสวมหน้ากากอนามัย หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับแจ้งไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ หอศิลปกรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  โทร 02-2146630-8 ต่อ 519
  Email: education@bacc.or.th

  ห้องภาพ

  img1

  archive documents


  BACC Digital Archive Searching

  ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร