Loading
 
Activities
archive

Something Was Here : The Fading Memories of Bangkok Modern Architecture

วันที่ : 15 มีนาคม 2565 - 27 มีนาคม 2565
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3
โดย Docomomo Thai และ Foto_momo


Docomomo Thai และ Foto_momo ร่วมกันจัดแสดงภาพถ่ายของสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์น ฝีมือ เบียร์ สิงห์น้อย เพื่อหวนรำลึกถึงความรุ่งโรจน์ของฝีมือการออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารในยุคสมัยหนึ่งที่เคยเป็นหน้าเป็นตาของความ”สมัยใหม่”

สถาปัตยกรรม”สมัยใหม่”ที่ครั้งหนึ่งเคยทำหน้าที่เป็นสถานบันเทิง สถานศึกษา สถานที่พักอาศัยและที่ทำงานอันโก้หรู เพื่อบ่งบอกว่าสังคมไทยพร้อมปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่จากตะวันตก 

เวลาผ่านไปจวบจนสงครามเย็นสิ้นสุดลงและเทคโนโลยีการก่อสร้างก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ความสมัยใหม่ที่เคยรุ่งเรืองก็ไร้คุณค่าไปเช่นนั้นหรือ?

ภายใต้สมการของการพัฒนาและการอนุรักษ์ เราอยากชวนคุณตั้งคำถามว่าบัดนี้เราจะจัดการกับมรดกสถาปัตยกรรมเหล่านี้อย่างไร? ก่อนที่บางสิ่งค่อย ๆ เลือนหายไปจากความทรงจำ

ส่วนหนึ่งของเทศกาลพลเมืองร่วมเปลี่ยนแปลง
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร