Loading
Family & Children Programs
archive

กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน: Kid's Calendar 2022 ตอน บ้านน้อย

วันที่ : 09 เมษายน 2565
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
โดย ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
เวลา 14.00 - 16.00 น.


กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนประจำเดือนเมษายนนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ ขอพาเด็ก ๆ ไปสนุกกับโครงการ URBAN IN PROGRESS – เมืองเปลี่ยนแปลง ตอน บ้านน้อย: The Little House กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนิทรรศการผ่านการเล่านิทานและเชื่อมโยงเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR)  โดยกิจกรรมครั้งนี้เน้นให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการสังเกต คิดวิเคราะห์ และถ่ายทอดความรู้สึกต่อสิ่งที่พบจากนิทรรศการ รวมถึงการเรียนศิลปะจากโลกเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เป็นเทคโนโลยีที่นำเอาภาพเสมือน 3 มิติจำลองเข้าสู่โลกจริง ผ่านกล้องและมีการประมวลผลโดยการทำให้วัตถุ 3 มิติ (ภาพเสมือน) ทับซ้อนเข้ากันกับภาพจริงเป็นภาพ ๆ เดียว โดยเราสามารถมองผ่านกล้องได้ เด็ก ๆ สามารถชมภาพเสมือนจริง  ผ่านเลนส์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต พร้อมทั้งถ่ายทอดสิ่งที่พบเห็นออกมาเป็นผลงานศิลปะของตนเอง

นำชมนิทรรศการและศิลปะประดิษฐ์ โดย คุณครีม ปนัดดา จอกแก้ว นักเล่านิทาน และทีม 3 minuteslab นักออกแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล(Faamai Digital Arts Hub) และฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติวิทยากร
คุณปนัดดา จอกแก้ว (ครีม)
นักเล่านิทาน


จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากผลการเรียนที่ดีเด่นแล้ว คุณครีมยังสนใจในเรื่องของการอ่านหนังสืออีกด้วย ทำให้มีทักษะการอ่านและการเล่านิทานเป็นอย่างดี เข้าใจเด็กยุคใหม่ และมีเทคนิคต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ว่าทำอย่างไรเด็ก ๆ จึงจะสนใจในการฟังนิทานมากขึ้น การเล่านิทานของคุณครีมได้มอบข้อคิดคติสอนใจ เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความสุขให้กับเด็ก ๆ และสิ่งที่ได้กลับมาคือความสุขเล็ก ๆ ที่มีความหมายยิ่งใหญ่สำหรับนักเล่านิทานเลยก็ว่าได้ นอกจากคุณครีมจะมีความสามารถและความน่ารักสดใสที่ทำเด็ก ๆ สนใจแล้ว เธอยังมีผลงานนิทานและการเล่านิทานที่โดดเด่นให้ชวนติดตาม อาทิ นิทานเรื่อง “คุณลำดวน” BACC Library Podcast นิทานเรื่อง “ฟูฟี่กับโทโท” และอีกมากมาย

ทีม 3 minuteslab
นักออกแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง


คุณวงศธร ชุณหะวัณ และ คุณวภัทรานิษฐ์ เลิศอัศวไชย 2 นักสร้างสรรค์ผู้สนใจในประสบการณ์การเรียนรู้ และพยายามนำประสบการณ์เหล่านั้นมานำเสนอในแบบใหม่ที่คนเข้าถึงได้ง่าย  

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
สมัครโดยส่งอีเมลแจ้งชื่อ - นามสกุล และ เบอร์โทรมาที่ Email: education@bacc.or.th หัวเรื่อง “Kid's Calendar 2022 ตอน บ้านน้อย (The Little House)
ปิดรับสมัครเมื่อครบ 25 ท่าน และแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านอีเมล

** กิจกรรมเหมาะสำหรับเยาวชนอายุ 7 – 15 ปี 
** จำเป็นต้องนำโทรศัพท์รุ่นสมารท์โฟนหรือแท็บเล็ต
** ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านศิลปะมาก่อน  
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-2146630-8 ต่อ 519
Email: education@bacc.or.th
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร