Loading
 
archive

ทิวทัศน์อีสาน

วันที่ : 01 มิถุนายน 2565 - 26 มิถุนายน 2565
สถานที่: People's Gallery ห้อง P1-2
โดย อรุณศักดิ์ เผ่าภูรี


ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตจากแดนอีสาน เมื่อข้าพเจ้าเติบใหญ่ มีความจำเป็นต้องไปศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพฯ สิ่งที่ข้าพเจ้าเคยได้สัมผัส หรือรับรู้จากสถานที่ที่มีความทรงจำที่ดีจึงค่อย ๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา นี่คือสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำและความประทับใจเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ ออกมาในรูปแบบผลงานจิตรกรรม 2 มิติ
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร