Loading
special exhibitions
archive

นิทรรศการเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยกลุ่มศิลปิน Hear & Found ศุภชัย เกศการุณกุล และ DuckUnit


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยกลุ่มศิลปิน Hear & Found ศุภชัย เกศการุณกุล และ DuckUnit  ขอนำเสนอนิทรรศการเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์ Sound of the Soul ที่ว่าด้วยสำเนียง เสียง และเรื่องราวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่ค่อยถูกได้ยิน โดยนิทรรศการนี้มีความมุ่งหมายที่จะลดระยะห่างของคำว่าเราและเขาให้ใกล้กันมากยิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอประเด็นของปัญหาความเหลื่อมล้ำที่กลุ่มชาติพันธุ์ได้พบ เรื่องราวความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย รวมถึงโอกาสในการสร้างความเข้าใจและการเปิดโอกาสในการถ่ายเททางวัฒนธรรมและองค์ความรู้พื้นถิ่นเพื่อสร้างบทสนทนาร่วมกันต่อไป
 
นิทรรศการเสียงในครั้งนี้จะสื่อสารผ่านเสียง Visual Performance และองค์ประกอบที่เลือกสรรจากถิ่นที่อยู่อันเป็นบริบทแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลาย อาทิ กลุ่มปกาเกอะญอ กลุ่มไทดำ กลุ่มไทกะเลิง กลุ่มกะเหรี่ยงโปว์ กลุ่มมูเซอ กลุ่มอาข่า กลุ่มอูรักลาโว้ย ฯลฯ เพื่อเป็นการเชื่อมมิติความหลากหลายดังกล่าวให้ผู้เข้าชมงานนิทรรศการได้เกิดความเข้าใจและได้สัมผัสถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย
 
นิทรรศการนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. ปอกเปลือก - นำเสนอปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งส่งผลกระทบถึงตัวตนและการสูญหายทางวัฒนธรรม
2. คลี่คลาย - นำเสนอความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยผ่านเสียง อาทิเสียงดนตรี เสียงของธรรมชาติที่แวดล้อมในแต่ละพื้นที่ เสียงพูดในภาษาท้องถิ่น พร้อมกับเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับดนตรีและเสียงต่างๆ ในบริบทของพื้นที่
3 ขมวดปม – นำเสนอโอกาสและความเป็นไปได้ ภายใต้แนวคิดว่า “เมื่อเกิดความเข้าใจ กำแพงที่เรามีต่อกันอาจเป็นเพียงเรื่องสมมติ และการโอบรับความแตกต่างนั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่าที่คิด” 
 
นิทรรศการเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์ Sound of the Soul เกิดจากความตั้งใจจะสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนบทสนทนา และเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนการสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
 
ขอเชิญมาร่วมฟังเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเพื่อเปิดการรับรู้ใหม่ ๆ ผ่านนิทรรศการ Sound of the Soul ได้ที่ห้องสตูดิโอ (ชั้น 4) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 – อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 19.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนิทรรศการ

E-Program คลิก

กิจกรรมภายใต้นิทรรศการ Sound of the soul 
ขอเชิญร่วมเสวนาในประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และแนวทางการสนับสนุนวัฒนธรรมพื้นถิ่นและดนตรีชาติพันธุ์เพื่อเกิดการส่งต่อทางวัฒนธรรม เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับความหลากหลายและเท่าเทียมของทุกคน
 
ร่วมเสวนาโดย
- อาจารย์อานันท์ นาคคง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์
- อาจารย์อาคม ทองคงหาญ หรืออาจารย์ไก่ ศิลปินกลุ่มไททรงดำ
- อาจารย์พงศพร อุปนิ หรืออาจารย์อ้น แคนเขียว
 
*กิจกรรมดำเนินรายการเป็นภาษาไทยเท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-214-6630 ต่อ 530
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร