Loading
 
archive

ในร่าง ไม่นิ่ง

วันที่ : 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565
สถานที่: People's Gallery ห้อง P1
โดย ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์


ข้าพเจ้าได้หยิบนำความทรงจำห้วงหนึ่ง มาแช่แข็ง หยุดภาพให้นิ่ง โดยแสดงเรื่องราวของความรัก ความยึดติด ความสูญสลาย และการแปรเปลี่ยนของตัวตนภายใน ในความทรงจำนั้น เรื่องราวต่าง ๆ เคลื่อนไหวไปมาอย่างมีชีวิต การเติบโต การเปลี่ยนแปลง และการเสื่อมสลาย สิ่งต่างๆ เหล่านั้น เมื่อข้าพเจ้าได้จับมันมาประกอบร่าง กลายเป็นความทรงจำใหม่ที่หยุดนิ่ง ในร่าง ไม่นิ่ง

โดยได้รับแรงบันดาลใจ จากการเฝ้ามองความสวยงามธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ อิสระของนกที่บินบนท้องฟ้า และเห็นความร่วงโรยของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น ความรู้สึกภายในที่อยากจะคงสิ่งเหล่านั้นไว้ จึงอยากจะฝืน อยากจะเก็บเอาความสวยงามสมบูรณ์ให้คงไว้ตลอดไป
 
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร