Loading

workshop & training
archive

กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป หัวข้อ “ตามรอยศิลป์ทวี จากปีศาจภายใน สู่งานธุลีดิน”

วันที่ : 16 กรกฎาคม 2565
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ ทวี รัชนีกร: ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์
โดย คุณสุพจน์ คุณานุคุณ
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เวลา 14.00 – 16.00 น.
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


หอศิลปกรุงเทพฯ ขอชวนทุก ๆ ท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ตามรอยศิลป์ทวี จากปีศาจภายใน สู่งานธุลีดิน” เป็นกิจกรรมที่เชื้อเชิญทุกท่านให้เข้าไปสัมผัสกับเรื่องเล่าและเนื้อหาจากนิทรรศการ ทวี รัชนีกร: ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์ ไปพร้อม ๆ กับการได้ประสบการณ์ทางสุนทรียะกระบวนการวาดภาพจากสีของดิน ซึ่งทวีได้เคยสร้างแรงกระเพื่อม ทั้งในทางศิลปะและหัตกรรมให้แก่หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก คุณสุพจน์ คุณานุคุณ ผู้ก่อตั้ง‘Earth Tone Studio’ ศิลปินผู้ใช้ดินเป็นสีในการสร้างสรรค์ ผสมผสานกับภูมิปัญญาของครูช่างด้านจิตรกรรมฝาผนังที่ตกทอดมาหลายร้อยปี จนกระทั่งเกิดเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สร้างความสุขใจ และเกิดการเติบโตของมิติภายใน ซึ่งในครั้งนี้เขาได้ร่วมจัดกับฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
** รับบุคคลทั่วไปเข้าร่วมทำกิจกรรมจำนวน 30 ที่นั่ง
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
**  เริ่มลงทะเบียน 13.30 น.
 
ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม :
ลงทะเบียนผ่าน Google Froms : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwqiZyLiGe2UqsUkRQL1T5BsEy4e0dZhFmqmgquDyYA4_5bw/viewform?usp=sf_link
(ผู้ที่ได้การคัดเลือกจะได้รับแจ้งผ่านอีเมล)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-2146630 ต่อ 519
Email: educationbacc@gmail.com 
 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร