Loading

 
Meeting & Seminars
archive

กิจกรรมเสวนานิทรรศการทวี รัชนีกร: ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์

วันที่ : 18 สิงหาคม 2565
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และหอศิลป์ทวี รัชนีกร


กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป 
THAWEE RATCHANEEKORN, 1960 – 2022 : A Retrospective Exhibition
กิจกรรมเสวนานิทรรศการทวี รัชนีกร: ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์
โดย อาจารย์ทวี รัชนีกร (ศิลปิน) และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา (ภัณฑารักษ์)
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 14.00 - 16.30 น.
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


หอศิลปกรุงเทพฯ ขอชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสวนานิทรรศการ ทวี รัชนีกร : ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์ กิจกรรมเสวนาที่จะพาทุกท่านไปศึกษาประวัติ แนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของอาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินสมัยใหม่และร่วมสมัยไทยผู้มีความโดดเด่นและมีเส้นทางอาชีพอันมีคุณูปการต่อสาธารณะวัย 88 ปี ที่ยืนหยัดบนเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี พร้อมกับบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ศิลป์ที่สืบเนื่องจากศิลปิน ซึ่งบ่งบอกถึงพัฒนาการทางศิลปะจากยุคสมัยใหม่จนถึงยุคร่วมสมัย ที่แสดงถึงรอยต่อทางความคิดทางศิลปะ ความเคลื่อนไหวทางสังคม การเมือง สภาวะแวดล้อมของไทยที่บันทึกและสะท้อนโดยศิลปิน นอกจากนั้นยังได้เข้าใจถึงเนื้อหาและวิธีการนำเสนอของนิทรรศการในครั้งนี้อีกด้วย
 
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทวี รัชนีกร (ศิลปิน) ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2548  และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา (ภัณฑารักษ์) ภัณฑารักษ์ ศิลปิน และอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนบทสนทนาระหว่างศิลปินและภัณฑารักษ์
 
** กรุณาลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
** มีจำหน่ายสูจิบัตรประกอบนิทรรศการ ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์ : ทวี รัชนีกร ราคา 900 บาท
(จำหน่ายราคาพิเศษเพียง 800 บาท เฉพาะในวันงานเท่านั้น)
--

ประวัติศิลปิน (Artist Biography)
ทวี รัชนีกร (พ.ศ. 2477 - ปัจจุบัน เกิดที่จังหวัดราชบุรี) เป็นศิลปินไทยคนสำคัญ ผู้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนปัญหาทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการทำงานในหลากหลายรูปแบบทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนัก และครุ่นคิดถึงปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งจากงานศิลปะของตนเอง มีผลงานหลายชิ้นได้รับรางวัลจากเวทีการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ครั้งที่ 8 จนถึงครั้งที่ 15
 
หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2504 ได้เดินทางไปสอนศิลปะที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้ร่วมก่อตั้งแผนกวิชาศิลปกรรม อันเป็นสถาบันการศึกษาศิลปะร่วมสมัยแห่งแรกของภาคอีสาน ตลอดการทำงานได้ตั้งใจ ทุ่มเทถ่ายทอดวิชาความรู้และอุดมการณ์ให้นักศึกษาตื่นตัวทั้งในเรื่องศิลปะและการเมือง จนอาจถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อกำเนิดศิลปะเพื่อชีวิตของศิลปินสายอีสานโคราช หรือ กลุ่มศิลปินโคราช
 
ภายหลังเกษียณอายุราชการ ยังคงทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่องในฐานะศิลปินอิสระ จากการทำงานวิพากษ์วิจารณ์ และสะท้อนถึงปัญหาทางสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลมนัส เศียรสิงห์ "แดง" ศิลปินเกียรติยศ สาขาทัศนศิลป์ดีเด่น ด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม จากสถาบันปรีดี พนมยงค์ ในปี พ.ศ. 2545 และได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2548
--
 
เกี่ยวกับวิทยากร
ผศ. วุฒิกร คงคา ภัณฑารักษ์ ศิลปิน และอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ. วุฒิกร คงคา เริ่มเรียนศิลปะในระดับ ปวช. ที่โคราช ก่อนจะเข้ามาเอนทรานซ์ ศึกษาเรื่องศิลปะอย่างเต็มตัวในคณะจิตรกรรมที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อเรียนจบ เขาเริ่มต้นงานอาชีพสายอาจารย์ทั้งที่ตอนแรกไม่ชอบงานแบบนี้ เขามีความเชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมและศิลปะสื่อผสม นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสร่วมแสดงผลงานศิลปะมากมายจนได้รับรางวัล อาทิเช่น พ.ศ. 2548 รางวัลทุนเกียรติยศ ศิลป์ พีระศรี พ.ศ. 2542 รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดย บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส  พ.ศ. 2540 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2เหรียญเงิน จิตรกรรมศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รวมถึงยังได้รับเกียรติเป็นหนึ่งทีมภัณฑารักษ์ของเทศกาล ‘Bangkok Art Biennale 2020’ ภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า ‘Escape Routes’ หรือ ‘ศิลป์สร้าง ทางสุขอีกด้วย
--
 
ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : 
ลงทะเบียนผ่าน Google Form คลิก
(แจ้งผลการลงทะเบียนผ่านอีเมล)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-2146630 ต่อ 519
Email: educationbacc@gmail.com


 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร