Loading
 
current

นวอักษรอัตลักษณ์ผสม

วันที่ : 03 สิงหาคม 2565 - 28 สิงหาคม 2565
สถานที่: People's Gallery ห้อง P1
โดย ธมลวรรณ ลวพิมล


นิทรรศการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมไทย – จีน  ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นป้ายร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน ภาพของอักษรไทย- จีนที่ทับศัพท์กัน ความลื่นไหลไปมาระหว่างสองภาษาเกิดเป็นความประทับใจในความทรงจำศิลปิน  ก่อให้เกิดเทคนิคการสร้างสรรค์เฉพาะตัวผ่านการจัดเรียงประกอบภาพอักษรแบบใหม่ โดยข้อจำกัดของการอ่านตามระบบภาษาอาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไป

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร