Loading
 
current

สัญญาณแห่งการมีชีวิตอยู่

วันที่ : 01 กันยายน 2565 - 02 ตุลาคม 2565
สถานที่: People's Gallery ห้อง P1-P2
โดย ปรัชญา อุทยานิน


นิทรรศการ “สัญญาณแห่งการมีชีวิตอยู่” คือการกลับมาสำรวจตนเองผ่านเรื่องชีวิตและความตาย การมองเห็นชีวิตของผู้อื่นที่กำลังเข้าใกล้ความตาย การอยู่ใกล้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความตาย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ สิ่งของ หรือสถานที่ เสมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงความตายทำให้เราตระหนักรู้ว่ายังหายใจและมีชีวิตอยู่ เพราะเรื่องชีวิตและความตายนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกขาดจากกันไม่ได้

VR TOUR สัญญาณแห่งการมีชีวิตอยู่ คลิก

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร