Loading

Family & Children Programs
archive

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ - หนังบักตื้อ “ใบไม้” เรื่อง พญาคันคาก รบ พญาแถน และประดิษฐ์ หุ่นนิทานใบไม้

วันที่ : 27 สิงหาคม 2565
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
โดย  ฝ่ายห้องสมุด หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


Kid’s calendar 2022
กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ - หนังบักตื้อ “ใบไม้” เรื่อง พญาคันคาก รบ พญาแถน และประดิษฐ์ หุ่นนิทานใบไม้
โดย พี่ยอด แดกศิลป์อาร์ตสเปซ
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6 เวลา 14.00-16.00 น.


“เมื่อพญาคันคากขึ้นครองเมือง ประชาชนจากเมืองน้อยใหญ่ต่างเลื่อมใสศรัทธา จนลืมเคารพบูชาพญาแถนเช่นดังเดิม พญาแถนจึงทำให้เกิดฝนแล้ง พื้นดินแตกระแหง ข้าวยากหมากแพง ร้อนถึงพญาคันคากจึงแต่งทัพขึ้นไปสู้รบกับพญาแถน”

* เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
** รับจำนวน 15 ครอบครัว

ลงทะเบียนผ่าน QR Code


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02-214-6630-8 ต่อ 126
E-mail: artlibrary.bacc@gmail.com


 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร