Loading
main exhibition 789
current

รูปโคจร

วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 - 08 กันยายน 2567
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนหลัก: กรุงเทพมหานคร และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Media partner: IAMEVERYTHING.co


ศิลปิน:
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
ปรัชญา พิณทอง
สถิตย์ ศัสตรศาสตร์
สรวิศ ทรงสัตย์

ภัณฑารักษ์: แมรี่ ปานสง่า
 
‘ภาพ’ เป็นเหมือนการสร้างสิ่งที่เห็นขึ้นมาอีกครั้ง ไม่ว่าจะเห็นผ่านการสัมผัสด้วยตา หรือการปรากฏขึ้นมาในความคิด ภาพที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นี้ถูกแยกตัวออกจากพื้นที่-เวลาเดิมที่เคยปรากฏ ภาพจึงสร้างสภาวะการมองเห็นใหม่ และเชื่อมโยงมิติที่คร่อมข้ามกันไปมาระหว่างสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า ณ ปัจจุบัน และสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว
 
วิธีการสร้างภาพให้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการที่เปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี มนุษย์บันทึกสิ่งที่เห็นผ่านการวาดภาพ ไปจนถึงการบันทึกภาพที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พยายามก้าวข้ามข้อจำกัดในการกักเก็บความทรงจำ จากการดึงเพียงชั่วขณะเดียวจากสิ่งที่เห็น จนสามารถสร้างการมองเห็นภาพที่เคลื่อนไหวและท้าทายประสบการณ์การรับรู้ของเราทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา
 
นิทรรศการ “Orbiting body หรือ รูปโคจร” คือนิทรรศการที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของภาพ ผ่านผลงานของ 5 ศิลปินไทย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล อารยา ราษฎร์จำเริญสุข ปรัชญา พิณทอง สถิตย์ ศัสตรศาสตร์ และสรวิศ ทรงสัตย์ ศิลปินทั้ง 5 ต่างนำเสนอและอาศัย ‘ภาพ’ ในการสร้างเส้นทางในการรับรู้ที่สะท้อนถึงระยะ ทั้งระยะที่เป็นประเด็นเนื้อหาและระยะในเชิงกายภาพที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ชมกับผลงาน ระยะที่แทรกสอดกันไปมานี้ ได้กลายเป็นเหมือนสิ่งกระตุ้นให้เกิดทั้งการเคลื่อนที่ในเชิงความคิด ความรู้สึก รวมไปถึงการเคลื่อนตัวที่สัมพันธ์ระหว่างร่างกายและผลงานในพื้นที่นิทรรศการ

เส้นทางในนิทรรศการถูกสร้างขึ้นผ่านผลงานจัดวาง งานวิดีโอ ภาพถ่าย และผลงานประติมากรรมที่ต่างเชื้อเชิญให้เกิดการใช้เวลา และไตร่ตรองถึงกระบวนการการมองภาพที่เกิดจากวิถีของการเคลื่อนไหว การอ่านและการตีความ ปฏิกิริยาและการโต้ตอบ รวมถึงการก่อตัว แตกสลาย และกลับคืนรูปได้อีกครั้งของภาพ
 
         
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 ต่อ 531

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร