Loading
 
main exhibition 789
archive

Beyond Infinity ไม่ . รู้ . จบ .

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561 - 03 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8บนพื้นที่ชั้น 8 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ จะถูกใช้เป็นสนามแห่งการทดลองที่จะมีกิจกรรมที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมากมาย โดย บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ เปิดพื้นที่นี้ขึ้นเพื่อร่วมค้นหานิยามและความหมายของคำว่า ‘Beyond Bliss’ ไปด้วยกันกับผู้ชมผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงเชิงศิลปะ ดนตรีสด การสนทนาโดยศิลปินและคิวเรเตอร์ การสัมมนา การโต้วาที และที่สำคัญผ่านการมีส่วนร่วมและมุมมองที่หลากหลายของผู้ชม  

อ้างถึงช่วงเวลาสามอาทิตย์ของนิทรรศการ ‘A Possible Island?’ ที่ประกอบไปด้วย 8 เพอร์ฟอร์มแมนซ์แบบต่อเนื่อง และ The Abramović Method (วิถีมารีนา) อันเกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่,Marina Abramović Institute (MAI) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯนิทรรศการนี้ได้ก่อเกิดการรวมตัวระหว่าง งานศิลปะ ศิลปิน และผู้ชม ร่วมด้วยกับเป้าหมายหลักของ MAI ที่จะผลักดัน Performance Art ให้พัฒนายิ่งขึ้นไป บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ จึงทำการจัดแสดงข้อมูลของนิทรรศการนี้ ประกอบกับ ศิลปะจัดวางเชิงสถาปัตยกรรม โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีผลงาน‘ศาลาพาจร’เป็นพื้นที่หลักที่กิจกรรมต่างๆและศิลปะการแสดงจะเกิดขึ้นรวมถึง performance and video installation โดย ดุจดาว วัฒนปกรณ์อีกด้วยนอกเหนือไปจากนั้น ยังมีศิลปินอีกมากมาย รวมถึง เบียคามาโช, ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์, กวิตา วัฒนะชยังกูรที่จะถูกเชิญเข้ามามีส่วมร่วมทำการแสดงเพื่อหาคำตอบอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไปด้วยกัน พร้อมกันนี้พื้นที่นี้ยังถูกมุ่งหมายให้เป็นพื้นที่สำหรับการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการสังเกต คิด เล่น แสดงออก หรือพักผ่อน สำหรับทุกคน  

1. ผลงาน Afterlight โดยศิลปินไทย ดุจดาว วัฒนปกรณ์ 
การแสดงสด Afterlight เปิดทำการแสดงตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม เวลา 12.00 - 20.00 น.
ที่ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (จากนั้นจะนำเสนอผลงานผ่านวีดีโอ)

ผู้ซึ่งความถนัดหลากหลายทั้งทางด้านการแสดง  การออกแบบการแสดง การกำกับและการใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว งานของดุจดาวมีวิถีการทำงานแสดงที่แตกต่างที่เธอเรียกว่า experiential performance ซึ่งเป็นการแสดงที่สารของงานจะอยู่ในรูปแบบของ “ประสบการณ์” ของผู้เข้าชม  

2. ผลงานจากผู้ออกแบบรุ่นใหม่จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จัดแสดงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8

บี วิทยถาวรวงศ์ แห่งบิวท์บิวโร ผู้ออกแบบผลงาน Vexed + Voided ที่ทำจากไม้เผาไฟและเหล็กเส้นในรูปทรงลูกบาศก์ดำ ทำหน้าที่เป็นสถาปัตยกรรมสำหรับจัดแสดงผลงานประกวดแบบนานาชาติประจำปี 2018 ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงการแปลงร่างวัสดุไม้ ตัดคว้าน เผาไฟให้ดำด้วยกระบวนการทำมือ ซึ่งปัจจุบันลูกบาศก์ดำถูกนำมาชุบชีวิต เป็นวัตถุดำว่างเปล่าไร้พันธะในห้องขาว รอการตีความ ทำหน้าที่ที่ต่างไปท่ามกลางเพื่อนบ้านใหม่ 

วีระ อินพันทังและ พิช โปษยานนท์ ผู้ออกแบบผลงาน ศาลาพาจร สถาปัตยกรรม บากประกอบไม้
โดยผู้ออกแบบเชื่อว่า ไม้เป็นของขวัญ (วัสดุ) จากธรรมชาติชนิดเดียวที่มนุษย์เราสามารถสร้าง (ปลูก) คืนกลับสู่ธรรมชาติได้ 

ผลงาน Ligature โดยศิลปิน ศาวินี บูรณศิลปิน และ Tom Dannecker แห่งธิงสแมธเธอร์ ซึ่งทำจากไม้ไผ่ ที่ผู้ออกแบบเห็นว่าเป็นวัสดุที่ก่อสร้างได้เร็ว มีความยืดหยุ่นสูง และราคาไม่แพง ดูแปลกตาออกไปจากรูปแบบดั้งเดิมที่คุ้นตากัน มาสร้างงานที่มีประสิทธิภาพเท่าที่เป็นไปได้ด้วยการทดลองทำและการมองเห็น กระบวนการเหล่านี้ก่อให้เกิดผลงานที่มีความงามที่อย่างคาดเดาไม่ถึง 

3. ผลงานการแสดงของศิลปินร่วมสมัยจากฟิลิปปินส์ เบอา กามาโช 
จัดแสดงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 เวลา 12.00 - 20.00 น.

ศิลปินทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ทั้งผลงานจัดวาง ศิลปะการแสดง และวิดีโอ สะท้อนประเด็นเกี่ยวกับความทรงจำ ความห่างไกล และการไม่มีตัวตน จบการศึกษาระดับศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา Visual and Environmental Studies จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เบอาได้รับรางวัล Thirteen Artists Award ประจำปี 2561 จาก the Cultural Center of the Philippines และได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงผลงานใน Asian Contemporary Art Week ประจำปี 2549 ณ กรุงนิวยอร์ก และ International Women Artists Biennale ประจำปี 2553 ณ เมืองอินช็อน ประเทศเกาหลีใต้ ผลงานของเธอยังได้จัดแสดงในหอศิลป์ต่าง ๆ ในหลายประเทศ เช่น  The Japan Society (นิวยอร์ก) Osage Gallery (ฮ่องกงและสิงคโปร์) Ikkan Art Gallery (สิงคโปร์) Valentine Willie Fine Arts (กัวลาลัมเปอร์และมะนิลา) Silverlens (มะนิลา) Finale Gallery (มะนิลา) MoSpace (มะนิลา)และ Green Papaya Art Projects (มะนิลา) 

4. ผิดที่/ ผิดทาง: การมีอยู่ของสิ่งไร้ตัวตน ศิลปะแสดงสดโดย ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์
จัดแสดงวันที่ 20 - 25 พฤศจิกายน 2561 ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 เวลา 12.00 - 20.00 น.


“ศิลปะสื่อสารผ่านทั้งรูปธรรมและนามธรรม หากแต่เนื้อหาสาระของศิลปะ ก่อกำเนิดจากวัฒนธรรมและสังคม ดังนั้น ศิลปะจึงเป็นเครื่องมือในการวิพากษ์วิจารณ์วัฒนธรรมและสังคมอย่างลึกซึ้งและสร้างสรรค์”

ศิลปะแสดงสดนี้เป็นการแสดง 24 ชั่วโมงต่อวันและแตกต่างกันในแต่ละวัน โดยศิลปินพักอาศัย (นอนค้างคืน) และแสดงในพื้นที่นิทรรศการตลอดเวลาแบบต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2561 ยกเว้นในช่วงเช้าที่ออกไปจัดหาและรวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรมสำหรับการแสดง โดยการแสดงในแต่ละพื้นที่จะเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง 20:00 น.ของแต่ละวัน (พื้นที่สำหรับงานศิลปะแสดงสดนี้ มี 2 ส่วน คือ บริเวณพื้นที่นิทรรศการชั้น 8 และพื้นที่บริเวณลานด้านหน้า ชั้น 1) ศิลปินจะพักค้างคืนภายในโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่จัดแสดง ณ หอศิลปกรุงเทพฯ สำหรับช่วงเวลาการแสดงก่อนและหลังเวลาทำการ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดสดทาง Facebook ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะแสดงสดนี้


ติดตามรายชื่อศิลปินทั้งหมด และ ข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.bkkartbiennale.com หรือ www.facebook.com/bkkartbiennale

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร