Loading
workshop & training
archive

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการอีสานสามัญ

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 - 25 มีนาคม 2561
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY 
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการอีสานสามัญ (Common Exercises: Isan Contemporary Report)
จัดโดยฝ่ายการศึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


กิจกรรมการศึกษานิทรรศการอีสานสามัญ ทำหน้าที่ขยายและต่อยอดองค์ความรู้จากนิทรรศการและโครงการรายงานอีสานร่วมสมัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและต่อยอดการรับรู้ในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยดึงเอาประเด็นจากเนื้อหาที่ทำการสำรวจปรากฏการณ์อีสานร่วมสมัยทั้งแง่ศิลปะ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของความคิดของคนอีสาน ออกแบบเป็นกิจกรรมทั้งการนำชม เสวนา บรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการ


รายละอียดกิจกรรมการศึกษานิทรรศการอีสานสามัญ

1. Exhibition Tour: กิจกรรมนำชมเสียงอีสาน
ทุกวันอาทิตย์ตลอดนิทรรศการ เวลา 14.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9
รอบพิเศษวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00น. (ร่วมกับโครงการ Gallery Night 2018)
 “นำชมเสียงอีสาน” ช่วนทุกท่านเดินชมพูดคุยและแลกเปลี่ยนไปกับเจ้าหน้าที่นำชมลูกอีสาน  คนรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตจากถิ่นอีสานอย่างแท้จริง นำเสนอเนื้อหานิทรรศการศิลปะ พร้อมสอดแทรกเรื่องราวทั้งอดีตและปัจจุบันจากแง่มุมของคนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์กับทั้งพื้นที่และผู้คน
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
** The tour will be in Thai language only.

2. Curator& Critic Tour: กิจกรรมนำชมโดยภัณฑารักษ์นักวิจารณ์
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9
ร่วมสำรวจปรากฏการณ์อีสานไปด้วยกันกับภัณฑารักษ์นิทรรศการ คุณณรงค์ศักดิ์ นิลเขต และคุณอัจฉรา นวลสวาท พร้อมกับ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข นักวิชาการที่จะร่วมพูดคุยเปิดมุมมองและมิติการตีความ “อีสานร่วมสมัย” ในแง่มุ่มต่างๆ ทั้งสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ การเมือง และสิทธิมนุษยชน
สามารถดูประวัติวิทยากรได้ ที่นี่ 
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
** The tour will be in Thai language only.

3. Exhibition Talk : ศิลปะอีสานร่วมสมัย
พูดคุยและแลกเปลี่ยนกับ อาจารย์ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ อาจารย์ประทีป สุธาทองไทย และอาจารย์ชานนท์ ไชยทองดี
ดำเนินรายการโดยคุณกษมาพร แสงสุระธรรม ในกิจกรรมเสวนาศิลปะอีสานร่วมสมัย  
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา15.00-17.00 น. ณ ห้องเพื่อนหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6
มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนในประเด็นศิลปะร่วมสมัยภูมิภาคอีสาน จากพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงสู่ความเคลื่อนไหวในห้วงเวลาปัจจุบันที่สะท้อนถามถึงแนวทางในอนาคต กับกิจกรรม "Exhibition Talk : ศิลปะอีสานร่วมสมัย" ส่วนหนึ่งของนิทรรศการอีสานสามัญ นิทรรศการที่รายงานการสำรวจความเป็นมาเป็นไปของสังคมอีสานร่วมสมัยผ่านมุมมองทางศิลปะ
สามารถดูประวัติวิทยากรได้ ที่นี่ 
**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
**The talk will be in Thai language only.

4. Exhibition Talk: ความเป็นอีสานอยู่ตรงไหนในสังคมไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลง
ขอเชิญทุกท่านร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนกับ อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ และ ดร.ถนอม ชาภักดี
วันเสาร์ที่ 17มีนาคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น. ห้องออดิทอเรียมชั้น 5 
ในประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของผู้คนอีสานกับการปรับตัวในกระแสสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยมุมมองทางเศรษฐกิจ การเมือง ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน 
สามารถดูประวัติวิทยากรได้ ที่นี่ 
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
** The talk will be in Thai language.

5.EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : ศิลปะ / การกิน / อาหาร / อีสาน 
วันอาทิตย์ที่ 25มีนาคม 2561 เวลา15.00-18.30 น.
วิทยากร : คุณเฉลิมพลโรหิตรัตนะ (เชฟแวน) ร้านราบ และ คุณวีระวัฒน์ตริยเสนวรรธน์ (เชฟหนุ่ม) ร้านซาหมวย&ซันส์

“จากนิทรรศการอีสานสามัญสู่จานอาหารอีสานร่วมสมัย”
กับครั้งแรกที่การทำอาหารมาบรรจบกับการนำเสนอเรื่องราวจากนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย
หอศิลปกรุงเทพฯ ขอชวนทุกท่านมาเปิดประสบการณ์รสชาติแห่งอาหารอีสานจากวัตถุดิบตามฤดูกาลผนวกกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นผสมผสานวิธีการเล่าเรื่องจากคนรุ่นใหม่นำเสนอผ่านสำรับอีสานทั้ง 5 อย่างในแบบฉบับของ เชฟหนุ่ม(ร้านซาหมวย&ซันส์) และ เชฟแวน (ร้านราบ) สองนักปรุงอาหารที่ให้ความสำคัญกับรสชาติที่มาจากคุณค่าของวัตถุดิบและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง 

15:00 – 16:00    
พูดคุยเรื่องอาหารอีสาน จากภูปัญญาและวัตถุดิบสู่การเล่าเรื่องผ่านจานอาหารของ เชฟแวน และเชฟหนุ่ม
ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม)

17:30 – 18:30    
กินข้าวพาแลงอีสานร่วมสมัยที่ประกอบไปด้วย เครื่องจิ้ม ปิ้ง/ย่าง แกง ลาบ และหมก
ด้วยฝีมือการรังสรรค์จากเชฟแวน และเชฟหนุ่ม ห้อง Friend of BACC ชั้น 6
(รับจำนวนจำกัด และมีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม 1,000 บาท)


ลงทะเบียนและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-214-6630-8 ต่อ 519 
Email : [email protected]

 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร