Loading

bacc e-archive

Press Release - โครงการศิลปะการแสดง ครั้งที่ 11

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Press Release - โครงการศิลปะการแสดง ครั้งที่ 1101AAC-05-2022-03-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01AAC-05-2022-03-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

Press Release - โครงการศิลปะการแสดง ครั้งที่ 11

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

03-11-2023

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

โครงการศิลปะการแสดง ครั้งที่ 11

ศิลปน

ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์
nowhereland.
เครือข่ายละครกรุงเทพ
B-Floor Theatre และ กลุ่มละคร TU Theatre

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2022

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Performances

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

กลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 - 18 ธันวาคม 2565
สถานที่: สตูดิโอชั้น 4

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

nowhereland.
เครือข่ายละครกรุงเทพ
B-Floor Theatre และ กลุ่มละคร TU Theatre

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง สร้างสรรค์การแสดงในหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และสร้างบทสนทนาระหว่างศิลปินและผู้ชมงานศิลปะการแสดง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2565

ในปีนี้ นอกจากเทศกาลระดับชาติและการแสดงจากกลุ่มศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องซึ่งร่วมจัดขึ้นในกรอบของโครงการนี้เหมือนเช่นทุกปีแล้ว ในปีที่ 11 นี้ยังได้เปิดรับสมัคร คัดสรร และร่วมสนับสนุนการสร้างผลงานใหม่ที่นำเสนอประเด็นภายใต้บริบทสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องไปกับเนื้อหาของ นิทรรศการครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน ซึ่งเป็นนิทรรศการหลักของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่นำเสนอประเด็นเรื่อง ความผูกพันกับพื้นที่ ปฏิสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การสำรวจพฤติกรรมมนุษย์ การแสดงที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ การแสดง “มนต์รักทรานซิสเตอร์” โดยธีรพันธ์ เงาจีนานันต์ และยังมีการแสดง “nowhereland. : THE EDEN” ที่สร้างสรรค์โดย nowhereland. เป็นการแสดงที่ได้เข้ามาเติมเต็มโครงการในปีนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย

นอกเหนือจากการแสดงดังกล่าว โครงการฯ ยังประกอบด้วยการแสดงจากเทศกาลละครกรุงเทพ 2022 (ครบรอบ 20 ปี) Re-imagine และ “Cloud State” โดย B-Floor Theatre และ กลุ่มละคร TU Theatre โดยทั้งสองการแสดงนี้สร้างสรรค์โดยกลุ่มศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้เกิดพลวัตในแวดวงศิลปะการแสดงของไทย และยังเป็นการสร้างและขยายฐานผู้ชมให้เกิดขึ้นอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการแสดงอีกด้วย

หอศิลปกรุงเทพฯ ยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มศิลปินด้านศิลปะการแสดงไทยผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ร่วมเผยแพร่เนื้อหาที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นมาสู่ผู้ชมผ่านการแสดงในหลายรูปแบบ เพื่อสะท้อนมิติทางสังคมอันหลากหลายสู่สังคมต่อไป

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

โครงการศิลปะการแสดง ครั้งที่ 11

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะการแสดง, เทศกาลละครกรุงเทพ

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com