Loading

สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๓

วันที่ : 06 ต.ค. - 18 ต.ค. 2563

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ พลวัตของภาพนิ่งเพื่อคุณภาพชีวิต

วันที่ : 02 มิ.ย. - 04 มิ.ย. 2563

”เส้นสายลายเส้น” ครั้งที่ 2

วันที่ : 10 มี.ค. - 14 มิ.ย. 2563

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ จุด ลาก เส้น

วันที่ : 09 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2563
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร