Loading

การขอเช่าพื้นที่ร้านค้า


- ขณะนี้ปิดรับการเช่าพื้นที่ร้านค้า -


ผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขในการจัดทำ Proposal เพื่อรับการพิจารณา คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 516
(วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.)
*ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร