Loading

เทศกาล COLORFUL BANGKOK และเว็บไซต์ Bangkokartcity.org

วันที่ : 01 พ.ย. - 31 ม.ค. 2566

ทรงพระเจริญ

วันที่ : 28 ก.ค. 2565

ประกาศปรับเวลาเปิดให้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ : 22 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2565

ประกาศรายนามผู้สมัครบุคคลที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ : 14 มิ.ย. - 22 ก.ค. 2565

(ขยายเวลา) ประกาศสรรหาผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ : 15 มี.ค. - 31 พ.ค. 2565

มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 (ตุลาคม 2564)

วันที่ : 01 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564

ประกาศเปิดให้บริการ (ตุลาคม 2564)

วันที่ : 30 ก.ย. - 31 ต.ค. 2564

ประกาศปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 (สิงหาคม 2564)

วันที่ : 09 ก.ค. - 27 ก.ค. 2564

ปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

วันที่ : 28 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2564

ประกาศปิดทำการเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ : 01 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ : 15 ส.ค. - 31 ส.ค. 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ : 25 ก.ค. - 28 ก.ค. 2563

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ : 09 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2563

มาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด 19

วันที่ : 19 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2563

BACC ปิดให้บริการชั่วคราว

วันที่ : 20 มี.ค. - 01 มิ.ย. 2563
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร