Loading

bacc e-archive

E-Program - นิทรรศการเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

E-Program - นิทรรศการเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์01EXH-02-2022-01-DOC-02-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-02-2022-01-DOC-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

E-Program - นิทรรศการเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

14-11-2023

ศิลปน

Hear & Found ศุภชัย เกศการุณกุล และ DuckUnit

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2022

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

special exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยกลุ่มศิลปิน เฮียร์แอนด์ฟาวด์ ศุภชัย เกศการุณกุล และ DuckUnit ขอนำเสนอนิทรรศการเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์ Sound of the Soul ที่ว่าด้วยสำเนียง เสียง และเรื่องราวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่ไม่ค่อยถูกได้ยิน โดยนิทรรศการนี้มีความมุ่งหมายที่จะลดระยะห่างของคำว่าเราและเขาให้ใกล้กันมากยิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอประเด็นของปัญหาความเหลื่อมล้ำที่กลุ่มชาติพันธุ์ได้พบ เรื่องราวความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย รวมถึงโอกาสในการสร้างความเข้าใจและการเปิดโอกาสในการถ่ายเททางวัฒนธรรมและองค์ความรู้พื้นถิ่นเพื่อสร้างบทสนทนาร่วมกันต่อไป

นิทรรศการเสียงในครั้งนี้จะสื่อสารผ่านเสียง Visual Performance และองค์ประกอบที่เลือกสรรจากถิ่นที่อยู่อันเป็นบริบทแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลาย อาทิ กลุ่มปกาเกอะญอ กลุ่มไทดำ กลุ่มไทกะเลิง กลุ่มกะเหรี่ยงโปว์ กลุ่มมูเซอ กลุ่มอาข่า กลุ่มอูรักลาโว้ย ฯลฯ เพื่อเป็นการเชื่อมมิติความหลากหลายดังกล่าวให้ผู้เข้าชมงานนิทรรศการได้เกิดความเข้าใจและได้สัมผัสถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย

นิทรรศการนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. ปลอกเปลือก - นำเสนอปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งส่งผลกระทบถึงตัวตนและการสูญหายทางวัฒนธรรม
2. คลี่คลาย - นำเสนอความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยผ่านเสียง อาทิเสียงดนตรี เสียงของธรรมชาติที่แวดล้อมในแต่ละพื้นที่ เสียงพูดในภาษาท้องถิ่น พร้อมกับเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับดนตรีและเสียงต่างๆ ในบริบทของพื้นที่
3 ขมวดปม – นำเสนอโอกาสและความเป็นไปได้ ภายใต้แนวคิดว่า “เมื่อเกิดความเข้าใจ กำแพงที่เรามีต่อกันอาจเป็นเพียงเรื่องสมมติ และการโอบรับความแตกต่างนั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่าที่คิด”

นิทรรศการเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์ Sound of the Soul เกิดจากความตั้งใจจะสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนบทสนทนา และเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนการสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

นิทรรศการ Sound of the Soul จัดขึ้นที่ห้องสตูดิโอ (ชั้น 4) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 – อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 19.00 น.

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

กิจกรรมภายใต้นิทรรศการ Sound of the soul

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทร. 02-214-6630 ต่อ 530

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

นิทรรศการเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์

การระบุคําสําคัญ

กลุ่มชาติพันธุ์, สำเนียง, เสียง, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, องค์ความรู้พื้นถิ่น

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com