Loading

bacc e-archive

ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons) - Exhibition Trail : แผ่นพับกิจกรรม

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons) -  Exhibition Trail : แผ่นพับกิจกรรมภาพบรรยากาศ - กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons) -  Exhibition Trail : แผ่นพับกิจกรรมภาพบรรยากาศ - กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons) -  Exhibition Trail : แผ่นพับกิจกรรมภาพบรรยากาศ - กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons) -  Exhibition Trail : แผ่นพับกิจกรรม

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2017-06-IMG-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons) - Exhibition Trail : แผ่นพับกิจกรรม

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-12-2017

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions, education

ประเภทของกิจกรรม

Lectures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

4 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม: 31 มีนาคม – 7 กรกฎาคม 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
“รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons)” เป็นนิทรรศการสุดท้ายโดยภัณฑารักษ์รุ่นใหญ่ในกรุงเทพฯ นำเสนอภายใต้แนวความคิดเชิงชีววิทยานำมาปรับใช้เพื่อผสมผสานผลงานศิลปะและเนื้อหาจากภัณฑารักษ์ที่ได้จัดขึ้นในเมืองอื่นมาแล้วก่อนหน้า ผนวกกับการคัดสรรผลงานขึ้นมาใหม่เพื่อนำเสนอการประสานรวมทางความคิด

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com