Loading

bacc e-archive

การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสรา

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสราการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสราการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสราการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสราการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสราการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสราการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสราการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสราการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสราการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสราการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสรา

รหัสเอกสาร

01AAC-05-2014-02-IMG-03

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสรา

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

15-02-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Performances

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

11 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

สำนักพิมพ์ Writer ร่วมกับ คณะละคร ‘อนัตตา’

ประวัติของจดหมายเหตุ

ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสรา เกิดขึ้นเพื่อทำให้สังคมของเราเต็มไปด้วยบรรยากาศของการอ่านและการเขียน ด้วยการยืนยันในคุณค่าของงานเขียน และนักเขียนผู้มีคุณูปการต่อวงการวรรณกรรม นักเขียนผู้เป็นแบบอย่าง เป็นต้นธารของรสนิยมแห่งการอ่านและการเขียนอันทรงคุณค่า
โดย ประดิษฐ ประสาททอง ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง คนแรกของประเทศไทย ผู้ผลักดันการละครในประเทศไทยอย่างเต็มตัว อย่าง ‘เครือข่ายละครกรุงเทพฯ’ และมี ‘เทศกาลละครกรุงเทพฯ’ อย่างต่อเนื่องทุกปี พร้อมกับการทำคณะละครอนัตตา ซึ่งเป็นคณะละครที่เป็นที่ผู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับอย่างสูง ในหมู่คนละครและผู้ชมละครทั่วประเทศ รวมถึงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
ละครศรีบูรพา เป็นละครว่าด้วยชีวิตของนักเขียนซึ่งเป็นต้นแบบของนักคิด นักสร้างสรรค์ นักเขียน และคนทำสื่อยุคบุกเบิกในเมืองไทย
ละครร้องเคยจัดแสดงครั้งแรกในวาระ100 ปีชาตะกาล กุหลาบ สายประดิษฐ์ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อปี 2548 โดยใช้ชื่อเรื่องว่า ‘อิสราชน’ ต่อมาแสดงในเทศกาลละครกรุงเทพปี 2551 ที่มะขามป้อมสตูดิโอ สะพานควาย โดยเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น ‘บันทึกอิสรา’ และปรับบทละครให้เล่าเรื่องผ่านสมุดบันทึกและมุมมองของ ชนิด สายประดิษฐ์ ภรรยาของศรีบูรพา

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

สนับสนุนโดย: สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, กระทรวงวัฒนธรรม และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
นักแสดงนำ:
กุหลาบ สายประดิษฐ์: คานธี วสุวิชย์กิต, นักแสดงละครเวที และผู้สร้างสรรค์ดนตรีเพื่อการแสดง
ชนิด สายประดิษฐ์: มนทกานติ รังสิพราหมณกุล, บรรณาธิการนิตยสาร Madam Figaro, พิธีกรรายการ Deva Café และนักแสดงละครเวทีอิสระ
บท/กำกับการแสดง: ประดิษฐ ประสาททอง, คณะละครอนัตตา
ดนตรี: คานธี วสุวิชย์กิต

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม : 28 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2557
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

หมายเหตุ

หน้าประชาสัมพันธ์ : การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสรา

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะการแสดง, ละคร, งานเทศกาล

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร