Loading

bacc e-archive

BRAVOS: งานออกแบบสเปนแนวใหม่

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

BRAVOS: งานออกแบบสเปนแนวใหม่01EXH-02-2012-03-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-02-2012-03-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

BRAVOS: งานออกแบบสเปนแนวใหม่

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ศิลปน

Juli Capella

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

special exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

สถานทูตสเปนประจำประเทศไทยและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 06 ธันวาคม - 13 มกราคม 2556
สถานที่ : สตูดิโอ ชั้น 4
นิทรรศการ BRAVOS: งานออกแบบสเปนแนวใหม่
BRAVOS : เป็นนิทรรศการงานออกแบบแหวกแนว ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมและความหลากหลายในงานออกแบบสเปนแนวใหม่ นิทรรศการนี้ประกอบด้วยผลงานของนักออกแบบหนุ่มสาวชาวสเปน ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จด้วยอายุเพียง 21 ปี นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการสร้างสรรค์งานออกแบบอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดในยุคที่เจริญรุ่งเรืองของสเปน
สเปน เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นหลายด้าน เช่น การทำอาหาร กีฬา แฟชั่น หรือ ศิลปะ ถึงกระนั้นก็ตาม ยังมีอีกด้านหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ และกำลังเริ่มเก่งขึ้น นั้นก็คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์
ในช่วงยุค 80 สเปนมีความเจริญรุ่งเรืองในการออกแบบ ที่เชื่อมโยงเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้ถูกปลดปล่อยออกมาในยุคประชาธิปไตยเกิดใหม่ ทว่า ในช่วงศตวรรษที่ 21 ยุคสมัยใหม่ที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงได้เกิดขึ้น และกำลังประสบความสำเร็จไปทั่วโลก เพราะกลุ่มชาวสเปนกลุ่มหนึ่ง ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความหลากลาย และความร่ำรวย ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบล้ำหน้าของโลก
นิทรรศการ BRAVOS มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอผลงาน ที่แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ของนักออกแบบหลักรุ่นใหม่ชาวสเปน เป็นครั้งแรกร่วมกัน ภายหลังประวัติศาสตร์การออกแบบเด่นที่มีรูปปั้นต่างๆ เช่น Gaudí, Dalí และ Ricard, Milá, Tusquets, Mariscal ซึ่งเป็นต้นแบบในศตวรรษที่ 20 นักออกแบบชาวสเปนรุ่นใหม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาในศตวรรษที่ 21 เพื่อติดตามผลงานจารีตประเพณีการออกแบบที่ดีที่สุดของสเปน

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, รูปปั้น

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร