Loading

bacc e-archive

Hear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียง

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Hear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียงHear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียงHear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียงHear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียงHear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียงHear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียงHear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียงHear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียงHear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียงHear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียงHear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียงHear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียงHear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียงHear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียงHear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียง

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2012-14-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

Hear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียง

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ศิลปน

ฌอง-ดาวิด ไกยูเอต์, สรวิศ อินทร์ศิริพงษ์, ประทีป เจตนากูล, วรเมธ มาตุธรรมธาดา, วรงค์ ราชปรีชา, พร้อมวุฒิ อัศวโสภณกุล, สรัญรัตน์ แสงชัย, จิรเดช และปรินดา เสตะพันธุ, ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา

ภัณฑารักษ์

พิชญา ศุภวานิช, อโณทัย นิติพน

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

15 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 09 ธันวาคม - 10 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ : ทางขึ้นชั้น 7 - 9
Hear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียง : ในโลกที่มีจังหวะและท่วงทำนองของชีวิตที่ทับซ้อนกันเป็นมหาสมุทรของเสียงที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นที่น่าประหลาดใจ ว่าเรามักจะมองข้ามความสำคัญของการรับรู้เสียง ในฐานะของความงาม และความสมดุลย์ของการเป็นอยู่ มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความสามารถที่จะรับรู้เสียงผ่าน ความถี่ แรงสั่นสะเทือน และความเคลื่อนไหว ที่อยู่รอบตัว หากแต่ทุกวันนี้เรามักจะให้ความสำคัญต่อเสียง เมื่อเกิดร่วมมากับประสบการณ์อื่นของการรับรู้ เราดูภาพยนตร์ เราดูคอนเสิร์ต เรารับประทานอาหารพร้อมกับฟังเพลง แต่น้อยครั้งนัก ที่เราจะอยู่นิ่งๆ หลับตา และเปิดให้ประสาทสัมผัสทางเสียงของเรารับรู้ความเคลื่อนไหว และชีวิตของโลกผ่านหูและจินตนาการ ประสบการณ์ เสียง เสียง มีแนวคิดที่จะสะกิดหูผู้คน ให้รับรู้ถึงจักรวาลของเสียงที่อยู่รอบตัว ทั้งเสียงที่มีความหมาย เสียงที่หลบซ่อน เสียงที่รุกล้ำ เสียงที่ไม่เคยได้ยิน และสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้เรา ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเสียงเดิมๆ ที่กรอกหูเราอยู่ทุกวัน เสียงอยู่ที่นี่เพื่อให้ได้ยิน และการที่ถูกได้ยินคือการสร้างความเป็นอยู่ของสิ่งนั้นๆ ขึ้นมา นิทรรศการเสียง เสียง หรือ Hear Here คือการนำเสนอประสบการณ์และเรื่องราวของเสียงที่ถูกจัดวาง ในพื้นที่เฉพาะเพื่อสร้างการรับรู้หลากหลายรูปแบบ ศิลปินในนิทรรศการนี้ใช้เสียงเพื่อสื่อสารในแบบของตน ตั้งแต่เสียงที่ฟังแล้วน่าตระหนกใจ เสียงของอวัยวะภายในที่ไม่เงียบในตัวเรา เสียงพึมพำของเมือง เสียงคำรามของถนน หรือแม้แต่เสียงที่เกิดขึ้นของตัวสถานที่ที่เราไม่มีโอกาสได้ฟังอย่างตั้งใจ อย่างภายในหอศิลปฯ
เสียงด้วยตัวของมันเองจึงเป็นได้ทั้งเครื่องมือในการประกอบขึ้นเพื่อช่วยสร้างอารมณ์ ความรู้สึกและเหตุผล และเพื่อช่วยค้นหาความเป็นไปได้ในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ต่างๆ นิทรรศการ”เสียง เสียง” จึงเป็นนิทรรศการเพื่อขยายการรับรู้เกี่ยวกับเสียงธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพื่อผู้ชมได้ตั้งข้อสังเกตุ ทำความเข้าใจ และสร้างทรรศนะใหม่เกี่ยวกับเสียงในชีวิตประจำวัน เพื่อการตระหนักรู้นี้ ผู้ชมสามารถสร้างการรับรู้ใหม่ที่ สามารถประกอบขึ้นเองได้อีกครั้งในชีวิตประจำวัน ในอนาคต ในประสบการณ์ของตนที่เกี่ยวกับเสียง

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ออกแบบกราฟฟิกโดย : จักรกฤษณ์ อนันตกุล

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, เสียง

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร