Loading

bacc e-archive

FOR wallpainting 2

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2FOR wallpainting 2

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2011-10-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

FOR wallpainting 2

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2011

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

62 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 26 มีนาคม - 25 กันยายน 2554
สถานที่: ทางขึ้นชั้น 7-9
นิทรรศการ “FOR Wall Painting เป็นการนำเสนอศิลปะบนผนังในแนว Post-graffiti ซึ่งศิลปินได้ประยุกต์รูปแบบงาน graffiti มาสร้างสรรค์ในสไตล์งานของตัวเอง ออกนอกระบบแบบแผน ด้วยเทคนิคการทำงานที่หลากหลาย ไม่เพียงเฉพาะการใช้สีสเปรย์พ่น แต่ยังใช้ อะคลิลิก พาสเทล และเทคนิคการสกรีนไปบนผนัง
ศิลปินที่ร่วมสร้างสรรค์ศิลปะบนผนังครั้งนี้ รวม 16 ท่าน ได้แก่ P7, Yuree, ZIDS, Mamafaka, cider, Never, May-T, 01, Tawan, Narissara, Rukkit , Miss Ink, Logan Bay, Wanapracha, TRK และ Space Limo โดยศิลปินกลุ่มนี้มีพื้นฐานการทำงานศิลปะที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งศิลปะแนว Post-graffiti ก็สามารถพบเห็นได้ไม่ยากในปัจจุบัน จากการที่ศิลปินได้ประยุกต์และผสมผสานงาน graffiti ลงบนข้าวของเครื่องใช้และที่พักอาศัยรอบตัว เช่น เสื้อยืด รองเท้าผ้าใบ ร้านอาหาร ฯลฯ แต่ในครั้งนี้ เป็นการนำ Post-graffiti ขึ้นบนผนังทางเดินของหอศิลปฯ เพื่อเปิดให้ผู้ชมสาธารณะ ได้ชมด้วยใจที่เป็นอิสระ
ด้วยแนวคิดแบบ Brave New World by Post-Graffiti Blood ศิลปินทั้ง 16 คนพร้อมประสบการณ์เฉพาะที่ได้รับการหล่อหลอมภายในวัฒนธรรมความเป็นเมืองสมัยใหม่ ได้ถ่ายทอด ความรู้สึกนึกคิด และความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวในเทคนิคและลีลาที่ถนัด ภาพเขียนแต่ละส่วนแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งโกลาหลที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่รวมกัน เนื้อหาที่เป็นจินตนาการเฉพาะ ประสบการณ์ส่วนตัวที่เบาหวิว ไร้เหตุผล หรือหนักแน่น กำเนิดขึ้นอย่างกล้าหาญ พันธนาการแห่งสุนทรียะถูกปลดปล่อย เพื่อการรับรู้จากสังคม เป็นอิสระจากการครอบงำโดยมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง และเป็นการสร้างต่อสุนทรียะของศิลปะบนผนังในที่สาธารณะให้ไปไกลขึ้น

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, กราฟฟิตี้, ศิลปะบนผนัง

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร