Loading

bacc e-archive

ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series  (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 3ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series  (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 3ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series  (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 3ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series  (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 3ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series  (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 3

รหัสเอกสาร

01EDC-11-2017-20-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 3

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

30-05-2019

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

หัวข้อ “นิทรรศการศิลปะนานาชาติ: ใคร อะไร ทำไม (International Art Exhibition: Who, What & Why)”

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

education

ประเภทของกิจกรรม

Lectures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

5 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 20 สิงหาคม 2560
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ในช่วงที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 เมือง Venice ริเริ่มจัด La Biennale di Venezia ทุกสองปีเพื่อสถาปนาความเป็นศูนย์กลางของโลกศิลปะ ไปพร้อมๆกับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวให้กับอิตาลี อีกหลายทศวรรษต่อมาเมือง Kassel จัดงาน Documenta ทุกห้าปีเพื่อชี้ให้เห็นถึงมิติของทัศนศิลป์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกความเป็นไปของสังคมรวมทั้งดึงเยอรมันให้กลับเข้าสู่สารบบของแวดวงศิลปะในยุโรปหลังพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สอง เมือง Basel ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จัดงาน Art Basel ขึ้นทุกๆปี เพื่อเป็นตลาดในการซื้อขายงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งต่อมาได้ขยายชื่องานเดียวกันนี้ไปจัดข้ามทวีปที่ Miami และ Hong Kong ยักษ์ใหญ่ของโลกศิลปะตะวันออกอย่างญี่ปุ่นเลือกที่จะจัดงาน Setouchi Triennale ทุกสามปีเพื่อชุบชีวิตเหล่าหมู่เกาะที่กำลังร้างคนให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของโลกศิลปะ หากไม่นับสิงคโปร์ที่จัด Singapore Biennale มาตั้งแต่ปี 2006 อินโดนีเซียเองก็จัดเทศกาลแบบนี้ขึ้นมาในปี 2015 โดยที่ย้อนที่มาไปได้ถึงปี 1968 รวมทั้งข่าวของ Yangon Biennale ก็ออกมาแล้วเช่นกัน
ในการจัดเทศกาลศิลปะนานาชาติเหล่านี้ ใครที่อยู่เบื้องหลังเมืองและประเทศต่างๆที่จะขานรับการเป็นเจ้าภาพอย่างมีพันธะต่อเนื่อง ทั้งที่เต็มไปด้วยภาระและอุปสรรคมากมาย ประหนึ่งเป็นงานโอลิมปิกของโลกศิลปะ งานเทศกาลเหล่านี้คืออะไรกันแน่ เป็นเพียงแค่ข้ออ้างทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือของการเมืองวัฒนธรรม เป็นสนามแข่งขันของเหล่าภัณฑารักษ์และศิลปิน หรือเป็นโอกาสที่คอศิลปะที่จะพลาดไม่ได้ในการเสพย์งานศิลปะร่วมสมัยชั้นดีนับร้อยนับพันชิ้นจากนานาประเทศ และด้วยเหตุผลใดถึงควรที่จะต้องจัดงานเทศกาลแบบนี้ เพื่อเป็นหน้าเป็นตา เพื่อสร้างความตื่นตัว และ/หรือเพื่อประโยชน์ของแวดวงศิลปะของตัวเมืองหรือประเทศเจ้าภาพเอง

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

วิทยากร: ดร.ถนอม ชาภักดี (นักวิจารณ์ด้านทัศนศิลป์และอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), อภิศักดิ์ สนจด (ผู้อำนวยการหอศิลป์ไทยตาดู ไทยยานยนตร์)
ดำเนินรายการ โดย: พอใจ อัครธนกุล (Project Director ของ Sansab Museum of Contemporary Art)

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

ศิลปะสนทนา, Art Talk

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะ, ทัศนศิลป์, ศิลปวัฒนธรรม, สนทนา

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร