Loading

bacc e-archive

ความงามนิรนาม

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ความงามนิรนามความงามนิรนามความงามนิรนามความงามนิรนามความงามนิรนามความงามนิรนามความงามนิรนามความงามนิรนามความงามนิรนามความงามนิรนามความงามนิรนามความงามนิรนามความงามนิรนามความงามนิรนามความงามนิรนาม

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2019-12-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ความงามนิรนาม

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

05-02-2021

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

ART BRUT

ศิลปน

ธีรวัฒน์, ปรีชา, นภากร, กิตติศักดิ์, เทพประทาน, ศักพงษ์, พิชญา เลิศทรัพย์เจริญ, ปรียานุช เครือนาค, อากาเนะ คิมุระ, เทปเป อุเมะกิ, โยชิฮิโกะ อิโต, ชินอิจิ ซาวาดะ, ชยาภรณ์ ทองท้วม, พศิน สิงห์เสน่ห์, ทาเคชิ โฮโซตานิ, ยูกิ ฟูจิโอกะ, ทาเคชิ โยชิซาวะ, ธิติ แก้วปรารถนา, โชตะ คัทสึเบะ, มาซาชิ คานาซากิ, ซานาเอะ ซาซากิ, ยูอิจิ ซากุตะ, ชูกลิ่น ผ่องแผ้ว, มาโกโตะ ทากะมารุ, ยูริโกะ มิยะงะวะ, เซกิ มิทสึฮะชิ, โนริโกะ ฮิกะชิโมโตะ, แคทลียา อัศวานันท์, นภัสพนธ์ โฆษะนันทฤกษ์, เมะกุมุ โช, มาริเอะ ซุสุกิ, มาดี บุญชื่น, วรวรรณ นิลมาลี, ศุภฤกษ์ แสงใส, ยาสึกิจิ อิวะโอกะ, ศรัณยู ปัญจวิไลพิบูลย์, ฮานาโกะ อิมะมุระ, ปัญฑ์ฉัฐม์ ฉันทภควินท์, โยชิมิทสึ โทมิสึกะ, พีรพัฒน์ อัครพัฒน์, ทากะโนริ เฮราอิ, เสมอ พีระชัย, จักรวาล นิลธำรง, ทาคาชิ ชูจิ, เรียวตะ คุซานางิ, โกมาโนะฮาเอะ, คาคุยะ โยชิดะ, มานาบุ มุระงิชิ, ฮิเดยูกิ อิงาราชิ, มาสะโนริ คุระจิ, ต่อสวัสดิ์ สวัสดิ์-ชูโต

ภัณฑารักษ์

เซนะ คิโมะโตะ, สืบแสง แสงวชิระภิบาล

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2019

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

15 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, Agency for Cultural Affairs, Government of Japan International Exchange Program Executive Committee for Disabled people’s Culture and Arts ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม ประเทศไทย

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 19 กรกฎาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 สถานที่: ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

เป็นนิทรรศการอาร์ตบรูตขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น นำเสนอผลงานหลากหลายรูปแบบจากศิลปินชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 51 คน ไม่ว่าจะเป็น งานจิตรกรรม ประติมากรรม เซรามิก หรือภาพถ่าย

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การระบุชื่อเฉพาะ

ART BRUT, อาร์ตบรูต

การระบุคําสําคัญ

ศิลปินนอกกระแสนิยม, ศิลปะอัตลักษณ์พิเศษ, ศิลปะของคนนอก, Outsider Art

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร