Loading

bacc e-archive

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2019-09-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

24-03-2021

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

ภาพพิมพ์นานาชาติ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2019

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

15 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 30 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2562 สถานที่: ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การระบุคําสําคัญ

ภาพพิมพ์, วาดเส้น

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร