Loading

bacc e-archive

อาร์ตมูฟ#1 นิทรรศการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

อาร์ตมูฟ#1 นิทรรศการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565อาร์ตมูฟ#1 นิทรรศการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565อาร์ตมูฟ#1 นิทรรศการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565อาร์ตมูฟ#1 นิทรรศการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565อาร์ตมูฟ#1 นิทรรศการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565อาร์ตมูฟ#1 นิทรรศการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565อาร์ตมูฟ#1 นิทรรศการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565อาร์ตมูฟ#1 นิทรรศการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2021-03-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

อาร์ตมูฟ#1 นิทรรศการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

01-02-2023

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

อาร์ตมูฟ#1

ศิลปน

ALEX FACE, P7, กฤช งามสม, กวิตา วัฒนะชยังกูร, เกศ ชวนะลิขิกร, คณากร คชาชีวะ (โดย พงศ์ชิต เอครพานิช), คมกฤษ เทพเทียน, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, จรัสพร ชุมศร, จักกาย ศิริบุตร, จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, จุมพล อภิสุข, เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ชฤต ภู่ศิร, ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, ดาว วาสิกศิร, ตะวัน วัตุยา, ทวี รัชนีกร, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, ธีโอดอร์ เอส. แสงวาชิ (โดย สืบแสง แสงวชิระภิบาล), นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์, นักรบ มูลมานัส, นำ ทองอาร์ตสเปซ, นิติ วัตุยา, บุญนํา สาสุด, ประเสริฐ ยอดแก้ว, ปรัชญา พิณทอง, ปานพรรณ ยอดมณี, ปิยทัต เหมทัต, มานิต ศรีวานิชภูมิ, ไมเคิล เชาวนาศัย, ยุรี เกนสาคู, ลำพู กันเสนาะ, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, วสันต์ สิทธิเขตต์ ร่วมกับ Tang Mun Kit, วิชญ มุกดามณี, วิศุทธิ์ พรนิมิตร, วุฒิกร คงคา, ศรชัย พงษ์ษา, สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์, สมภพ บุตราช, สาครินทร์ เครืออ่อน, สุธี คุณาวิชยานนท์, อนุพงษ์ จันทร, อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล, อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล, อังกฤษ อัจฉริยโสภณ, อัฐพร นิมมาลัยแก้ว, อินสนธิ์ วงศ์สาม (โดย อนันต์ชัย นิมมานเหมินท์)

ภัณฑารักษ์

หัวหน้าโครงการ: สืบแสง แสงวชิระภิบาล
ผู้จัดการโครงการ: สิรภพ แสงกันธา และ วาสิตา จิราธิยุต

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2021

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

8 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดแสดง: 7 ธันวาคม 2564 - 6 มีนาคม 2565
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนนิทรรศการ : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน), derdoo

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การระบุชื่อเฉพาะ

อาร์ตมูฟ, artmove

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการระดมทุน, ศิลปะร่วมสมัยไทย, นักสะสม, การสะสมผลงานศิลปะ


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com