Loading

bacc e-archive

ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป Public Talk หัวข้อ “เรียนรู้ศิลปะสมัยใหม่ของไทย สู่รากฐานการอนุรักษ์งานศิลปะ”

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป Public Talk หัวข้อ “เรียนรู้ศิลปะสมัยใหม่ของไทย สู่รากฐานการอนุรักษ์งานศิลปะ”ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป Public Talk หัวข้อ “เรียนรู้ศิลปะสมัยใหม่ของไทย สู่รากฐานการอนุรักษ์งานศิลปะ”ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป Public Talk หัวข้อ “เรียนรู้ศิลปะสมัยใหม่ของไทย สู่รากฐานการอนุรักษ์งานศิลปะ”ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป Public Talk หัวข้อ “เรียนรู้ศิลปะสมัยใหม่ของไทย สู่รากฐานการอนุรักษ์งานศิลปะ”

รหัสเอกสาร

01EDC-14-2022-03-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป Public Talk หัวข้อ “เรียนรู้ศิลปะสมัยใหม่ของไทย สู่รากฐานการอนุรักษ์งานศิลปะ”

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

18-10-2023

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

CROSSOVER II: The Nature of Relationships

ศิลปน

ครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน ได้รับความร่วมมือในการเอื้อเฟื้อผลงานจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารยูโอบี, บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด, บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), มูลนิธิศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9, มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, มูลนิธิหอศิลป พีระศรี, สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน, หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รวมไปถึงนักสะสมระดับบุคคล ได้แก่ คุณฐิติพงศ์ นวเลิศพร, คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล, คุณพิริยะ และคุณกรกมล วัชจิตพันธ์, คุณพงศ์ชิต เอครพานิช, คุณสัมพันธ์ มั่นการโชค, คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์, คุณอัครวัฒน์ ฉันทแดนสุวรรณ และขอขอบคุณ คุณกิตติโชติ หริตวร, นพ. สมรัช หิรัญยะวิสิต และคุณกิตติภรณ์ ชาลีจันทร์

ภัณฑารักษ์

สืบแสง แสงวชิระภิบาล

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2022

ประเภทของคอลเลคชั่น

education

ประเภทของกิจกรรม

Gallery Tours

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

4 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

สมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่ : 25 มิถุนายน 2565
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ และ แหล่งจัดแสดงผลงานทางศิลปะผ่านนิทรรศการ การแสดงภาพยนตร์ กิจกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญต่อเมือง เป็นการมีส่วนร่วมเพื่อเสนอแนะแนวความคิดอันเป็นประโยชน์ ต่อภาครัฐหรือภาคเอกชนในการสนับสนุนต่อไป

โดยการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับศิลปะไทยสมัยใหม่ ผ่านผลงานศิลปะภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ และหอประติมากรรมต้นแบบ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร อีกทั้งทุก ๆ ท่านยังจะได้ทราบถึงร่องรอยการอนุรักษ์ซ่อมแซมผลงานจิตรกรรมฝีมือของอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ณ หอไตร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ซึ่งนับเป็นสถานที่แห่งแรก ๆ ที่ได้เกิดการอนุรักษ์งานศิลปะขึ้นในประเทศไทย

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ ครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน (CROSSOVER II: The Nature of Relationships)

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา หงษ์อุเทน

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

ครอสโอเวอร์ 2

การระบุคําสําคัญ

การอนุรักษ์งานศิลปะ, ศิลปะสมัยใหม่ของไทย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com