Loading

bacc e-archive

ภาพบรรยากาศ - เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2022

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ภาพบรรยากาศ - เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2022ภาพบรรยากาศ - เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2022ภาพบรรยากาศ - เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2022ภาพบรรยากาศ - เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2022ภาพบรรยากาศ - เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2022ภาพบรรยากาศ - เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2022ภาพบรรยากาศ - เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2022

รหัสเอกสาร

01AAC-04-2022-01-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ภาพบรรยากาศ - เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2022

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-11-2023

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2022

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Cinemas

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

7 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่ : 11 มิถุนายน 2565 - 12 มิถุนายน 2565 สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2022

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนำเสนอภาพยนตร์ 4 เรื่อง จาก 4 ประเทศ ภายใต้บริบทสิ่งแวดล้อมอันหลากหลายที่สอดคล้องไปกับเนื้อหาของนิทรรศการครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในนิทรรศการหลักของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่จะจัดแสดงตลอดเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 และร่วมเสวนากับวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหาของภาพยนตร์ในประเด็นที่หลากหลาย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2022 นี้นับเป็นครั้งที่ 9 ของเทศกาลฯ ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ได้แก่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมทั้งการสนับสนุนจาก IFcinema สถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมกันนำเสนอภาพยนตร์จากประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี สเปน และฝรั่งเศส ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อม อาทิ ความผูกพันกับพื้นที่ ปฏิสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การสำรวจพฤติกรรมมนุษย์ และการเผชิญหน้ากับความสูญเสีย โดยระหว่างการฉายภาพยนตร์เรื่องที่ 1 และเรื่องที่ 2 ของแต่ละวัน ท่านจะได้ร่วมเสวนากับวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนแง่มุมต่างๆ ที่ปรากฏและสอดแทรกอยู่ในภาพยนตร์ โดยหอศิลปกรุงเทพฯ มีความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่แห่งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนบทสนทนาระหว่างวิทยากรและผู้ชมให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อม

เสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ภาพยนตร์เรื่องที่ 1 : Mori, the Artist’s Habitat (2018) 99 นาที
ภาพยนตร์เรื่องที่ 2 : Good bye, Lenin! (2003) 121 นาที
วิทยากร : อรรถ บุนนาค พรชัย วิริยะประภานนท์ (นรา) อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ภาพยนตร์เรื่องที่ 1 : Fire Will Come (O que arde) (2019) 85 นาที
ภาพยนตร์เรื่องที่ 2 : Bloody Milk (Petit Paysan) (2017) 90 นาที
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์

กิจกรรมริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร

การระบุคําสําคัญ

ภาพยนต์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร