Loading

นิทรรศการ โลกตะแคง โดย ฟิลิปป์ ราแมตต์

นิทรรศการ โลกตะแคง โดย ฟิลิปป์ ราแมตต์

 
นิทรรศการภาพถ่ายบันทึกภาพการจัดวางที่ศิลปินสร้างสรรค์โดยใช้ตัวเองเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาพในรูปแบบเหนือจริง แปลกตากับมุมมองไม่ซ้ำใคร ภาพถ่ายชุดนี้ศิลปินได้ทำงานร่วมกับช่างภาพอีกหนึ่งคน คือ มาร์ค โดมาฌ จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ -  29 เมษายน 2555
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร