Loading

นิทรรศการ "ศิลปกรรมช้างเผือก" หัวข้อ "พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย"

นิทรรศการ "ศิลปกรรมช้างเผือก" หัวข้อ "พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย"

 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก”  ภายใต้หัวข้อ “พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย”  ชิงเงินรางวัล มูลค่า 2,400,000  บาท ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้างและได้แสดงออกถึงศักยภาพทางศิลปะในรูปแบบ Realistic (เชิงเหมือนจริง) และ Figurative Art  (เชิงสัญลักษณ์) โดยดึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงศิลปะ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในการอนุรักษ์งานด้านศิลปะของไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจึงได้กำหนดเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นมูลค่า 2,400,000 บาท  จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2555 
 
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร